Vänsterpartiet Malung

Från Cafékvällen i V-Boa måndag 3 mars

jesssica”Jag blev feminist redan som 13-åring och jag  började tidigt reagera mot de olika idealbilder som målades upp i media, reklam osv. Jag ställde mig frågan; måste det vara på det här viset? Det var så mitt engagemang började”, så inledde Jessica Haltorp sin föreläsning i V-Boa.

Jessica –nu 25 år  och lärarstuderande, berättade om  sina studier och forskning kring kvinnokampen och feminismens historia, men också om sitt praktiska arbete mot orättvisor och förljugna ideal. För ett halvår sedan skapade hon och Maria Lundkvist nätverket #Idealrevolution som blivit en snabbt växande rörelse. Jessica berättade hur man i flera fall fått olika klädföretag att ta bort produkter med sexistiska eller andra diskriminerande budskap.

Jessica betonade vikten av att inte låta allehanda trender och kroppsideal förringa den egna självbilden. Du duger som du är!

Jessica illustrerade sin berättelse med många bilder från reklamvärlden och konstaterade att bilden av kvinnan i reklamen har varit komplex hela tiden. Reklam kan vara otroligt förnedrande även om den tar sig olika uttryck genom historien. Jessica illustrerade detta med en reklambild för en ny bil från 60-talet där texten löd: ”Din nya Opel är så lättkörd att även din fru kan köra den.”

Samtidigt visade hon hur bilden av kvinnan i reklamen är komplicerad och hur sexismen tagit sig nya uttryck. Tidigare fanns en annan tydlighet, idag är sexismen inbakad och inte lika synlig alla gånger.

Gå gärna in på #Idealrevolution och läs vidare om du vill veta mer om feminism och sexism.

#Idealrevolution – en föreläsning om feminism

Jessica HaltorpReservera Måndagen 3 mars kl. 19.00 i V-boa (Grönlandsvägen 27, Malung). Då blir det en Cafékväll i V-Boa under rubriken: #IDEALREVOLUTION – en föreläsning om feminism, konsumentkraft och om att aldrig ge sig

Föreläsare: Jessica Haltorp (fro Malung).

Jessica studerar just nu i Stockholm men arbetar stundtals på elevboendet här i Malung. I höstas kunde man höra Jessica hålla tal utanför Sveriges riksdag och det fanns ett stort uppslag om Jessica och hennes #idealrevolution i FK:S bilaga Pralin före jul. Se artikeln här >>>

Läs #Idealrevolutions blogg här >>>

Så boka in månd. 3 mars kl. 19.00.  Alla hjärtligt välkomna! 🙂

Bilden är från Dalarnas tidningar, dt.se, fotograf Anna Klintasp.

Fullt hus i Hole bystuga när Nelson Mandela hyllades!

Folk strömmade till Hole bystuga fredag den 31 januari när Vänsterpartiet Malung tillsammans med ABF Dalarna hyllade Nelson Mandela med musik och tal. 75 personer ville vara  med och hylla Nelson Mandela denna fredagskväll. Det bjöds på härlig musik av Åke Edvinsson, Maria Röjås, Perjos Lars Halvarsson, Fiolkursen från Malungs folkhögskola, Karin Tenggren och Doffe Sundberg. Höll tal gjorde Vala Vazirdaftari, Christin Löfstrand och Daniel Riazat.

Det var pausmusik från CD komponerad av Lars-Åke Kristoffersson och det bjöds på Chili Con Carne! En helfestlig kväll med härligt budskap! En insamling till Mandelas barnfond gjordes under  kvällen, där 4405 kronor oavkortat går till fonden. Tack!

Tack alla som kom och tack alla musiker och talare!

Läs också artikel i FK, Dalarnas tidningar om kvällen >>>

 

 

Pressmedelande från årsmötet den 26/1 2014

PRESSMEDDELANDE

Frågan om bankerna och kontanthanteringen (eller bristen på) diskuterades vid Vänsterns årsmöte. Årsmötet gav Lena Olsson i uppdrag att bevaka frågan i riksdagen och enades om ett uttalande i frågan (se nedan)

Christin Löfstrand rapporterade från V-Kongressen. Styrelsen fick förnyat förtroende och blev: Ordf. Vala Vazirdaftari. v.ordf. Maritha Eriksson. Kassör: Anna-Maria Busk. Sekr. Ola Olin. Ledamöter: Karolina Pettersson och Lisa Johansson. Adjungerad i styrelsen: Christin Löfstrand. Revisorer: B.John-Erik Eriksson och Anders Eriksson. Valberedning(nyval): Lena Olsson, Christin Löfstrand och Ola Olin. IT-ansvarig: Bente Mellqvist-Danielsson

Ålägg bankerna att ha kontanthantering som en del av samhällsservicen!

Nog vore det rimligt att bankkunderna själva kunde bestämma över sina pengar. Allt fler banker har den senaste tiden upphört med kontanthanteringen, det gäller också i vår bygd. Många har protesterat-inte minst pensionärsorganisationerna- men också för föreningslivet, lanthandlare och affärsidkare.

Nu är det affärerna som blir ”växlingskontor” och kontanthanterare i stället för bankerna. Nog borde det vara ett naturligare ställe att denna service fanns på bankkontoren, där ju också säkerhetsnivån är en helt annan. Bankerna redovisar vinster på 10-tals miljarder så nog borde man kunna ställa krav på denna service till bankkunderna. Vi ser faran att vi i en snar framtid helt kommer att sakna bankkontor med kontanthantering och därmed en försämrad service för företag, föreningsliv och kommuninvånare

Uttalande antaget vid Vänsterns årsmöte 2014-01-26

eu

Ola Olin (sekr)

Nyfiken på Vänsterpartiet?

danielr002150Ta chansen att träffa Daneil Riazat, ordförande i Dalavänstern. Daniel kommer till Malung den1 februari kl. 13-15 i V-Boa (Grönlandsvägen 27, i Malungs centrum).

Ta med släkt och vänner och dina funderingar och frågor om Vänsterpartiet och Ung vänster. Alla hjärtligt välkomna!

(V)i hyllar Nelson Mandela med en muskkväll!

Annons V A4 abf500 Häng med på en helkväll med musik och tal, en hyllning till Nelson Mandela! I Hole bystuga kl. 19.00 den 31 januari (fredag).

Medverkande: Åke Edvinsson, Christin Löfstrand, Maria Röjås, Lars Halvarsson, Vala Vazirdaftari,  Karin Tenggren, Kristoffer Sundberg, Daniel Riazat m.fl.

Ta med dina vänner och bekanta! Det är fri entré och mat kommer att serveras! Alla hjärtligt välkomna! 😀

Sista styrelsemötet före årsmötet

Hej styrelseledamöter o suppleanter!

Tisdag 7 jan kl. 17.00 i V-Boa. OBS tid!

Punkter vi kommer att ta upp är; Inför Årsmötet 25 el. 26 jan. (Studiedag samt ev. utåtriktat evenemang), samt Verksamhetsplan.

Hoppas att Ni kan komma både ordinarie o suppleanter 🙂

Med kamratliga hälsningar  Ola

Möte i V-Boa 8/10 kl. 18.30

Hej Alla medlemmar o sympatisörer!
Välkommen till V-BOA Tisdag 8 okt kl.18.30-20.30.
– Vi nominerar kandidater till Riksdag och Landsting samt ombud till Vänsterpartiets kongress 8-10 januari 2014.
– Vi tar upp eventuella motioner till kongressen.
Christin informerar vad som är på gång i vår kommun.
Britt Stig Arvidsson redovisar vad pensionärerna (PRO) anser vara de viktigaste frågorna.
Lukas Löfstrand informerar om Malungshem och Kringlans framtid.
Diskussion o fika! 🙂 Det är önskvärt att alla som har förtroendeuppdrag i nämnder o styrelser kommer.
VÄLKOMNA!

Folkkampanj för gemensam välfärd

v-boa001Lördag den 21 september har V-boa öppet hus mellan 10-16 för att uppmärksamma Folkkampanj för Gemensam Välfärd. Gör ett besök hos oss på lördag för att prata hur vi ska bevara välfärden.

Folkkampanj för Gemensam Välfärd är en partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att att arbeta för utveckling av den gemensamma välfärden och verka för landsomfattande manifestationer inför valet 2014 rörande den gemensamma välfärden.

Föreningen leds av en samordningsgrupp med representanter från alla städer som ska arrangera demonstrationer den 21 september. Demonstrationer kommer att hållas i Göteborg, Helsingborg, Malmö, Linköping, Luleå, Stockholm, Sundsvall, Umeå och Uppsala.

Initiativ till kampanjen togs under vintern 2013 av olika nätverk i Stockholm, Göteborg och Malmö som alla tidigare varit aktiva i debatten om den gemensamma välfärden. Nu har nätverket vuxit och över 15 olika nätverk och organisationer, lokalt och nationellt, är med i kampanjen.

Folkkampanjen är partipolitiskt oberoende och styrs uteslutande av sina medlemmar. Partier kan – och bör uppmanas att – stödja kampanjen, genom att skriva under uppropet, uppmana sin medlemmar att delta i kampanjen och genom att politiskt och praktiskt på olika sätt stödja kampanjen.

I lokala demonstrationer mm uppmanas  partier och liknande organisationer att inte profilera sig i allt för hög utsträckning  och komma med alltför många egna banderoller och plakat, utan nöja sig med en relativt enkel och sparsam identifiering.

Följ oss på Facebook

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att människor ska
hjälpa varandra och ta ansvar, vara solidariska.
Under 1900-talet i Sverige kämpade kvinnorörelsen och arbetarrörelsen så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle.
.
Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen.
Giriga företag har fått styra mer och mer.
Sverige har fått hög arbetslöshet, brist på bostäder,
sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle.
.
Vi har redan visat att vi kan göra stora förbättringar
i många kommuner i landet.
Vi har till exempel höjt kvinnors löner i Malmö
och infört gratis kollektivtrafik i Kiruna.
.
Jobb, välfärd och jämställdhet är våra viktigaste frågor.
.
Bra skola, vård och omsorg
utan vinster i välfärden
Privata företag gör vinster
eftersom de har färre anställda
och betala lägre löner.
Företagen gör också vinster
när de väljer de kunder som har mest pengar
i stället för dem som har störst behov av vård eller skola.
.
Vi är det enda partiet som vill
göra det omöjligt för privata företag
att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg.
.
Vi vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja
sådant som stat, kommun och landsting äger
till privata ägare.

Vi vill skapa fler vårdplatser
och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg.
.
Staten ska ta över ansvaret för skolorna
och göra alla skolor lika bra.
Det ska bli färre barn i varje grupp
på förskolor och fritidshem.
.
Fler och tryggare jobb
i hela landet
Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg.
Vi vill anställa 3 000 fler i vården och 6 000 nya lärare.
.
Vi ska skapa jobb genom att
bygga bostäder, särskilt hyresrätter.
Vi vill också bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät
och satsa på jordbruk och ekologisk mat.
Då blir livet bättre både i städer och på landsbygden.
.
Den borgerliga politiken som Sverige haft
har lett till att många har osäkra anställningar.
Vi vill ändra på det. Fler ska få fast anställning.
Alla ska få jobba heltid om de vill.
.
A-kassan ska bli bättre.
Arbetslösa som är under 25 år
ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar.
Alla ska också kunna klara sig bra på
sin sjuklön, pension eller studiemedel.
Vi vill höja studiemedlet med 750 kronor i månaden.
.
Feminism betyder rättvisa
Vi ska öka rättvisan mellan kvinnor och män.
Vi vill ändra på föräldraförsäkringen
så att föräldrar tar lika mycket hand om barnen.
Det ska finnas barnomsorg på kvällar och helger.
Kvinnors löner ska bli högre.
.
Vi vill också ändra lagen så att det blir olagligt
att ha sex med någon
som inte tydligt visat att den vill ha sex.

Kalender

augusti 2018
M T O T F L S
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031