Vänsterpartiet Malung

Inför ett moratorium för ytterligare friskolor

Det är viktigt att Malung-Sälens kommun gör skolverket uppmärksam på hur ytterligare friskolor i Dalarna kan drabba små gymnasieskolor som Malung-Sälens gymnasium. Det föreslår Ola Olin i ett förslag till yttrande från Barn-och utbildningsnämnden. Ann-Louise Eklund(MSP) och Mikael Ågren(M) röstade mot. Läs yttrandet genom att klicka på texten….

  

Yttrande till skolverket om etablering av gymnasial friskola i Falun(Yrkesakademin AB)

 

 

Det sjunkande elevantalet inom några år "kommer att leda till en konkurrens mellan fristående skolor och kommunala skolor i en omfattning vi inte sett tidigare" säger man från skolverket.

 

I år har rekordmånga elever från Malung-Sälens kommun sökt fristående gymnasier inom och utom länet.

 

I Dalarna råder överkapacitet på gymnasieplatser. Ytterligare fristående gymnasieskolor riskerar att dränera de kommunala gymnasierna på resurser och elever, vilket försvårar förnyelsen av de kommunala skolorna –främst i de mindre kommunernas gymnasieskolor.

Ytterst är detta både en skol -och regionalpolitisk fråga . För elevernas och samhällets bästa så menar vi att samarbete och samordning i skolpolitiken bör vara vägledande i stället för konkurrenstänkande.

 

 I rådande Svarte-Petterspel riskerar glesbygdskommunernas kommunala gymnasieskolor att bli förlorare.

 

Vi skulle vilja se ett 2-årigt moratorium för nya friskolor fram tills den nya gymnasiereformen ska träda i kraft.

 

 Det är bland annat mot denna bakgrund vi från Malung-Sälens kommun vill göra skolverket uppmärksam på vilka  konsekvenser ytterligare etableringar av fristående gymnasieskolor kan innebära för de kommunala gymnasiekolorna i allmänhet och de små kommunernas kommunala gymnasieskolor i synnerhet. Inte  minst för Malung-Sälens gymnasieskola.

Ola Olin

Alliansriksdagsledamöter får bakläxa

Bygg järnväg mellan Mora och Sälen! Flytta den fula Sälens by upp på fjället så att det blir som i Åre! Ja, det var de vackra besked som kommunledningen i Malung-Sälen fick ta del av via ortspressen när alliansriksdagsmännen från Dalarna Lennart Sacredeus, Ulf Berg och kenneth Johansson varit på studiebesök i kommunen. Nog måste det anses ganska anmärkningsvärt att de över huvud taget inte kontaktade kommunledningen vid sitt besök. Pinsamt minst sagt.
Därför bjöd Tom martinsson(M), Kurt Podgorski8S), Ola Olin(V) och Pär Kindlund(C) till egen presskonferens och manifesterade den lokala politiska enigheten att en järnväg till Sälen går via en förlängning av Västerdalsbanan!

 

Investera för miljön och regional rättvisa

Sluta med förskotteringspolitiken och skapa en investeringsfond för hållbara infrastruktursatsningar där miljöpolitken och regionalpoliken kopplas ihop. Det skriver Lena Olsson(V), riksdagskvinna på Dalabänken och Ola Olin(V) kommunpolitiker i Malung-Sälens kommun. Läs hela debattartikeln genom att trycka på texten ovan

  

INVESTERA FÖR MILJÖN OCH REGIONAL RÄTTVISA!

Alla partier talar sig numera varma för stora satsningar på infrastruktur i form av järnvägar och vägar, men det är bara Vänsterpartiet som ser infrastruktursatsningar som långsiktiga investeringar för framtiden. Vi menar nämligen att staten bör ha en särskild investeringsbudget. Övriga partier betraktar exempelvis järnvägsinvesteringar som årliga anslag vilka konkurrerar med pengar till bland annat vård, skola och omsorg.

För ett privat företag och en kommun är det självklart att man har en särskild investeringsbudget, vars avskrivningar delas upp på många år. Man investerar för att det är nödvändigt och "lönsamt" på sikt. Vanligtvis behöver man låna till stora och avgörande investeringar

Vi menar att för viktiga investeringar, i främst järnvägar, så är det motiverat att staten lånar upp pengar. Återbäringen i form av miljövinster och hållbar tillväxt kommer på sikt och ekonomiskt utrymme kan frigöras för upprustning av vägar med stor regionalpolitisk betydelse.

Ett argument mot upplåning brukar vara att vi inte ska belasta kommande generationer ekonomiskt. Men det argumentet är helt fel.Något som man kan använda över en längre tid, till exempel 40 år för en järnväg, ska naturligtvis delas upp på en 40-årig avbetalningstid. I annat fall betyder det att dagens generation får betala hela kostnaden, fast vi vet att nästkommande generation också kommer att använda sig av järnvägen.

Däremot är den globala uppvärmningen ett hot som handlar om kommande generationers livsbetingelser och överlevnad. Därför måste omställningen börja nu!

Idag ser vi hur kommuner på olika sätt tvingas gå in med kommunala pengar för att få igenom viktiga infrastruktursatsningar som egentligen ligger på statens ansvar via Vägverket. Det vedertagna begreppet för detta har blivit "förskottering". Alltså ett sätt att"gå före i kön".

I Malung-Sälens kommun tvingades vi nyligen gå in med kommunala skattemedel för att förmå vägverket att bygga en rondell i Tandådalen (riksväg 71)

 Är nästa steg att kommunerna här i Västerdalarna  måste gå in med kommunala skattemedel för att "gå förbi" storstäderna i kön om vi ska få en säker väg till Nordens största vintersportort?

Nu måste staten återta sitt ansvar för samhällets infrastruktur och koppla detta till klimathotet och regionalpolitiken. Skapa en delvis lånefinansierad investeringsbudget för att klara de långsiktiga och miljöriktiga järnvägsinvesteringarna. Genom att föra över godstransporter från väg till järnväg sparar vi underhåll på vägnätet och ökar säkerheten. Då får vi också ekonomiskt utrymme att göra nödvändiga upprustningar av vägnätet.

 Till Nordens största vintersportort behövs både en förlängd Västerdalsbana  och en bra och säker väg!

Det är mot denna bakgrund som Vänsterpartiet driver frågan om en statlig investeringsbudget. Då finns möjlighet att rädda klimatet och livsbetingelserna för kommande generationer samtidigt som vi formar en regionalpolitik värd namnet.

 

Lena Olsson (V) riksdagen, Dalabänken

Ola Olin (V) kommunpolitiker Malung-Sälens kommun

 

Lenas veckobrev

Det kommer att bli hårdare tider för sjuka o arbetslösa. Kommunernas ekonomi urholkas. Kd vill iföra en lag om ”civilkurage”. Jag tycker att det bästa sättet just nu att visa civilkurage vore om regeringens ministrar som nu tänker åka till Kina-OS hade modet att stanna hemma. Läs vidare genom att trycka på texten…….

Veckans händelser viar nu att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Varslen ökar och tillväxten minskar. Landets finansminister är inte orolig. Men oroliga är många sjuka, arbetslösa och varslade som inte vet hur de ska få ekonomin att gå ihop pga regeringens försämrade ersättningar i sjuk -och arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt drar regeringen in på statsbidragen till kommuner o landsting. Ja det är den lilla människan som får sitta i klämm och tillsammans med kommunerna ta smällen när borgarregeringen styr och ger mest till den som redan har och ser som sin främsta uppgift att sänka skatterna för de rika.

Jag har debatterat med Kd:s Inger davidsson på radion förra veckan om Kd:s förslag att lagstifta om civilkurage. För min del tror jag inte att lagstiftning löser problemet utan att det är andra insatser som behövs för att människor i praktiken ska känna empati och solidaritet. Att lagstifta om värderingar och attityder är ytterst problematiskt. Vem ska kolla? Vem ska bedöma?

Just nu tycker jag det tydligaste sättet att visa civilkurage vore om de ministrar som tänker åka till Kina-OS i stället markerade sitt missnöje med en diktatur som kränker mänskliga rättigheter genom att stanna hemma. Men här visar man att pengar är makt och att sedan Kina blivit en ekonomisk stormakt som styrs av marknad och kapital så betyder det mindre att det politiska styret utgörs av en kommunistisk diktatur. Jag missunnar inget land ekonomisk framgång men i Kina sker detta på bekostnad av mänskliga rättigheter och det är inte rätt!

På det lokala planet så späds väl politikerföraktet på nu när Samverkansalliansens MSP i media återkommer med helt befängda påståenden. Jag undrar vem de i slutändan kan samverka med när skit slängs både till höger och vänster. Att sedan med juridikens hjälp försöka kedja sig fast på olika poster trots att man nu är i minoritet visar väl vilken nivå man befinner sig på.

Allt för denna vecka. Vi hörs…..

Lena

Veckans gåta

I en insändare skriver MSP:s ordf Ann-Louise Eklund att det verkar vara svårt för folk att förstå att Malung-Sälenpartiet är ett partipolitiskt oberoende parti !!!!

Kan någon svaret på denna gåta så hör av Er!

 

Ola Olin uppmanar ”överklagningsalliansen” att AVGÅ!

I politiken händer det då och då att olika koalitioner spricker, precis det som hänt den s.k Samverkansalliansen i Malung-Sälens kommun. Detta sedan Centern beslutat att avbryta samarbetet med M, Fp,MSP och Kd och i stället bilda en ny och klar majoritet tillsammans med S och V.
Brukligt är att när sådant inträffar så avgår den gamla majoritetens företrädare i demokratisk ordning och en ny ledning utses.

Men här i Malung-Sälen har det pinsamma hänt att företrädarna för gamla majoriteten , med juridikens hjälp, klamrar sig fast och har tydligen inga politiska eller moraliska betänkligheter att sitta som ordförande i nämnder och styrelser och verkställa den politik som man i fullmäktige reserverat sig mot.

Vad är det som driver er? Har ni ingen känsla för vad politik och moral handlar om?

Ta nu ert förnuft till fånga och gör som som man gjort i liknande fall på andra håll i landet: AVGÅ!

Det finns ingen anställningstrygghet för förtroendevalda!

 

Veckobrev

Från o med slutet på denna vecka kan du läsa mitt veckobrev om dagsaktuella politiska frågor i stort o smått. Vill du kommentera eller tycka till om något speciellt så är min mejladress [email protected]

 

Alliansen går till domstol

Representanter för Malung-Sälenpartiet, KD, Fp och moderaterna har nu lämnat in en formell överklagan av fullmäktigebeslutet att återkalla uppdragen i nämnder o styrelser pga ändrade majoritetsförhållanden i Malung-Sälens kommunfullmäktige. Detta sedan Centern lämnat alliansen och anslutit sig till Soch V.
”Det är ett unikt beteende”, kommenterar Ola Olin gruppledare för Vänstern.” Överallt där liknande situationer uppstått så har det varit självklart att de som förlorat majoritetn avgår. Men här finns tydligen krafter som till varje pris försöker klamra sig kvar och har en kameral syn på vad ett förtroendeuppdrag är. Reaktionerna bland ”folk på gatan” talar dock sitt tydliga språk,” säger Ola och tror väl ändå att man så småningom tar sitt förnuft till fånga och gör som anständigheten kräver och brukligt är: Att avgå!

 

Resterna av alliansen vägrar avgå

Centern lämnade formellt den s.k samverkansalliansen i samband med fullmäktige i onsdags. Centern röstade då för den verksamhetsplan som S och V tidigare presenterat, och med röstsiffrorna 25-16 beslöt fullmäktige att anta oppositionens verksamhetsplan. Med samma röstsiffror beslöt fullmäktige om ett nytt fullmäktige för att förrätta val i nämnder och styrelser utifrån den nya majoriteten, men resterna av alliansen klamrar sig fast vid makten genom att nu gå till domstol.

När centerpartiet i Malung beslöt sig för att lämna Samverkansalliansen så har det nu uppstått en situation där nuvarande majoritet förlorat sitt stöd i fullmäktige. Resterna av den s.k Samverkansalliansen har nu endast 16 mandat av kommunfullmäktiges 41.

I och med att nuvarande oppositions (S och V) verksamhetsplan fick stöd av Centern så trodde väl alla sansade bedömare att nuvarande majoritet skulle ställa sina platser till förfogande. Men icke!

Här i Malung-Sälen väljer man att sitta kvar och tänker gå till domstol för att få det prövat. Måhända kan argumentet vara att man anser sig oersättliga. Huruvida sådana argument håller i domstolen återstår att se.

Det som hänt i Malung-Sälens kommun är inget unikt. Det vanliga är att man helt enkelt avgår när man tappat majoriteten. Det är inget dramatiskt i detta och följer helt naturligt av synen på vad politiska uppdrag är för något – förtroendeuppdrag!

När det argumentet fördes fram från V i debatten så blev svaret att vi ska följa kommunallagen som vi alltid gör i andra sammanhang.

Att avgå är inget brott mot kommunallagen! Men det är en markering att man i första hand ser till demokratiska principer och inte juridiska spetsfundigheter.

 

Följ oss på Facebook

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att människor ska
hjälpa varandra och ta ansvar, vara solidariska.
Under 1900-talet i Sverige kämpade kvinnorörelsen och arbetarrörelsen så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle.
.
Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen.
Giriga företag har fått styra mer och mer.
Sverige har fått hög arbetslöshet, brist på bostäder,
sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle.
.
Vi har redan visat att vi kan göra stora förbättringar
i många kommuner i landet.
Vi har till exempel höjt kvinnors löner i Malmö
och infört gratis kollektivtrafik i Kiruna.
.
Jobb, välfärd och jämställdhet är våra viktigaste frågor.
.
Bra skola, vård och omsorg
utan vinster i välfärden
Privata företag gör vinster
eftersom de har färre anställda
och betala lägre löner.
Företagen gör också vinster
när de väljer de kunder som har mest pengar
i stället för dem som har störst behov av vård eller skola.
.
Vi är det enda partiet som vill
göra det omöjligt för privata företag
att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg.
.
Vi vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja
sådant som stat, kommun och landsting äger
till privata ägare.

Vi vill skapa fler vårdplatser
och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg.
.
Staten ska ta över ansvaret för skolorna
och göra alla skolor lika bra.
Det ska bli färre barn i varje grupp
på förskolor och fritidshem.
.
Fler och tryggare jobb
i hela landet
Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg.
Vi vill anställa 3 000 fler i vården och 6 000 nya lärare.
.
Vi ska skapa jobb genom att
bygga bostäder, särskilt hyresrätter.
Vi vill också bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät
och satsa på jordbruk och ekologisk mat.
Då blir livet bättre både i städer och på landsbygden.
.
Den borgerliga politiken som Sverige haft
har lett till att många har osäkra anställningar.
Vi vill ändra på det. Fler ska få fast anställning.
Alla ska få jobba heltid om de vill.
.
A-kassan ska bli bättre.
Arbetslösa som är under 25 år
ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar.
Alla ska också kunna klara sig bra på
sin sjuklön, pension eller studiemedel.
Vi vill höja studiemedlet med 750 kronor i månaden.
.
Feminism betyder rättvisa
Vi ska öka rättvisan mellan kvinnor och män.
Vi vill ändra på föräldraförsäkringen
så att föräldrar tar lika mycket hand om barnen.
Det ska finnas barnomsorg på kvällar och helger.
Kvinnors löner ska bli högre.
.
Vi vill också ändra lagen så att det blir olagligt
att ha sex med någon
som inte tydligt visat att den vill ha sex.

Kalender

december 2018
M T O T F L S
« sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31