Vänsterpartiet Malung

Först ta – och sedan ge

Lena ger en kort kommentar till regeringens budgetförslag. Läs hela brevet genom att klicka på texten………

  

Veckobrev

 

 

Hej alla läsare. Jag har nu en dator som skall repareras och därför får ni ett kort veckobrev från mig denna gång. Jag vill nu påpeka att det regeringen gör och som är återkommande

är ett nytt fenomen. I början av mandatperioden drog man åt svångremmen, drog ner på anslagen till ett flertal områden. Nu lägger man tillbaka en mycket mindre del till samma område och kallar detta för satsning. Jag har skrivit om detta förut kära läsare men , skriver igen för att jag tycker att det är anmärkningsvärt. Ett exempel ur nuvarnade budget. I början av mandatperioden drog man ner anslagen till arbetsmiljöverket radikalt nu satsar man 30 miljoner

I praktiken tar man o ger tillbaka bara en liten del fy´för den lede. Tillråga på allt tar man dessa 30 miljoner som skulle gå till arbetsmarknadspolitiska program, som är till för de arbetslösa. Likaså skall man sänka avgiften till a-kassa med 50 kronor i månaden när man förut höjt med 300 . Och så här fortsätter det på ett flertal områden. Först tar man så ger man och i slutändan är det de som har mest som fått mest. Hur mycket mer orättvisor skall komma de återstående två åren

 

 

 

Vi hörs    Lena Olsson

Kräv undantag i Lissabonfördraget

Regeringen har nu lagt fram Lissabonfördraget inför riksdagen. Hur kommer Ni i S att agera? Kommer ni att kräva undantag för den svenska kollektivavtalsmodellen? Den frågan ställer (V)år Lena Olsson till Socialdemokraterna. Läs hela artikeln genom att klicka på texten…..

  

Vi vill ha svar av SAP

 

Nu har regeringens förslag om att Sverige ska godkänna Lissabonfördraget kommit. Vänsterpartiet kräver att regeringen måste begära ett juridiskt bindande undantag för den svenska kollektivavtalsmodellen som villkor för att godkänna Lissabonfördraget. Sveriges förhandlingsläge är i nuläget oslagbart.

 

Irland genomförde i juni en folkomröstning om Lissabonfördraget och en klar majoritet av det irländska folket röstade nej. Därmed har fördraget fallit enligt EU:s egna regler. Alla EU:s medlemsländer måste godkänna ett fördrag för att det ska träda i kraft. Dessvärre tycks EU:s ledare ignorera den irländska folkomröstningens resultat och fortsätta processen, för att genomföra Lissabonfördraget, utan att respektera de regler som de själva har skapat.  Frankrikes president Nicolas Sarkozy har till och med sagt att Irland måste genomföra en andra folkomröstning för att få "rätt" resultat.

 

Dessutom ligger frågan om den svenska arbetsmarkandsmodellen i vågskålen. Genom domarna i Lavalfallet i Vaxholm och det tyska Ruffertfallet har EU:s domstol gått till frontalangrepp mot fackföreningsrörelsen och vår svenska arbetsmarknadsmodell. Konsekvensen av de bägge domarna är att löntagare från andra EU-länder inte har rätt till samma lön som värdlandets kollektivavtal ger inhemska löntagare.

 

Inför folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap 1994 var frågan om den svenska kollektivavtalsmodellen avgörande för hur många röstade. Den dåvarande borgerliga regeringen lovade att Sverige i förhandlingarna om ett eventuellt medlemskap fått "garantier" för att den svenska arbetsmarknadsmodellen skulle bestå. EG-domstolens yttrande över blockaden i Vaxholm har visat att de garantierna inte gäller.

 

Vänsterpartiet kräver att den svenska regeringen nu måste begära ett juridiskt bindande undantag för den svenska kollektivavtalsmodellen som villkor för att godkänna Lissabonfördraget. Sveriges förhandlingsläge är i nuläget oslagbart.

 

En ändring av fördraget eller ett juridiskt bindande undantag i fördragstexten kan ge oss ett fullgott skydd mot den mycket politiska domstolen i Luxemburg. Vi har just nu ett unikt tillfälle att få just ett sådant undantag till stånd. EU:s nya Lissabonfördrag ligger på riksdagens bord för behandling.

 

Även LO villkorar sitt stöd för Lissabonfördraget. På sin kongress i början av juni antogs ett uttalande med rubriken: "Inget ja till Lissabonfördraget förrän Laval-utredningens uppdrag är slutfört". Det är uppenbart att fackföreningsrörelsen delar vänsterpartiets oro för den svenska kollektivavtalsmodellen.

 

Frågorna till det socialdemokratiska partiet är därför: Anser ni att EU:s regler för fördragsändringar ska följas, med andra ord att Lissabonfördraget fallit? Tänker socialdemokraterna stödja vänsterpartiets krav om ett juridiskt bindande undantag för svenska arbetsmarknadsmodellen? Kommer ni att tillmötesgå LO-kongressens uttalande?

 

Lena Olsson (v), riksdagsledamot i justitieutskottet

Jacob Johnson (v), riksdagsledamot i EU-nämnden

Nytt veckobrev från Lena

Regeringen säger sig göra en storsatsning på infrastruktur. Det stämmer när det gäller storstadsområdena. Men här i Dalarna och Västerdalarna kammar vi i det närmaste noll. Kommunikationerna till Nordens största vintersportort blir fortsatt undermåliga. Läs hela veckobrevet genom att klicka på texten…

  

Vallerås den 13 september 2008

 

 

 

 

Vecka 37

 

 

Hej alla läsare en vecka har nu återigen gått o tiden går väldigt fort tycker jag.

Att det händer saker inom politiken ja, o fort går det där också allt för fort.

Jag har skrivit kommenterat och nu är jag riktigt besviken. Dalarna får småsmulor av

Högerregeringen till järnvägar och vägar. Att Dalarna är ett län med stor tung

exportindustri och ett stort turistlän tycks inte alls vara prioriterat. Det är tungt attvara kulla o mas idag.

Pensionärerna är förbannade och visst förstår vi dem. De pengar de skall få i pension är faktiskt uppskjuten lön och skall behandlas därefter. Stå på er Dalarnas 65 plussare !Vii skall ta vid 2010  och göra något åt saken om det finns något kvar efter högerfesten. Vi vet ju av erfarenhet hur det brukar se ut i statens budget när de har fått tack o adjö av väljarna.

När vi kommer till makten skall vi lappa laga och fylla de hål eller rättare sagt raviner som uppstått efter en högerallians som kallade sig arbetarparti men som i grund o botten var samma gamla höger som alltid, som tog från de fattiga o gav till de redan rika. Kära läsare lägg detta på minnet.

I morgon söndag skall jag ut på roligheter. Då skall vi  Dalavänster prata om kvinnopolitiken. Det skall bli kul att diskutera enbart kvinnofrågor det behövs verkligen. Det sägs att vi är världens mest jämställda land o det är väl bra men mycket återstår i praktiken. Att jobba med de kvinnopolitiska frågorna kommer att prioriteras högt framöver.

I Malung pågår den politiska soppan ännu. Jag mår dåligt av att inte politiker tar sitt ansvar för kommunen och dess befolkning utan tillåter att denna soppa fortsätter och som riskerar att sätta långtgående djupa spår i förtroendet för oss politiker. Oansvarigt och dumt är vad det är. O frågan är vad har man uppnått?

På återseende mina läsare  Med vänlig hälsning Lena Olsson

Juridiken vann över demokratin

I en kommentar till Länsrättens dom säger Ola Olin, gruppledare för Vänstern: ” Jag utgår från att de som nu överklagat nöjer sig med att ha fått rätt rent juridiskt. Har man ett demokratiskt och ansvasfullt sinnelag så tar jag för givet att man ställer sina platser till förfogande för att få till stånd en ledning i nämnder och styrelser som står i samklang med den politik och verksamhetsplan som fullmäktiges majoritet beslutat.
Speciellt mot bakgrund av den svåra ekonomiska situation som kommunen befinner sig i krävs en stabil ploitisk majoritet och tydlighet ut i förvaltningar och verksamheter.”

 

Lenas veckobrev v.36

Nu ska de rikaste landstingen premieras med en ”miljarbonus”. jag anar att det är en strategi för att sätta igång en privatiseringsvåg av den svenskasjukvården.
Klicka på texten och läs hela brevet……

  

Vecka 36

 

 

Kära läsare denna vecka har regeringen läckt igen. Med pompa o ståt går de ut med att landsting som har kortat sina köer skall få en kömiljard för att de sköter sig så bra.

Ja ha tänker jag. Hur skall det då gå för de landsting som har långa köer på grund av att det inte finns tillräckligt med personal  exempelvis läkare?? Vårt landsting i Dalarna skall bestraffas för att man tvingas ta in dyra stafett läkare och därmed har mycket högre kostnader. Alla ställer sig nog frågan vad finns det för rättvisa i detta. Svaret är att högerregeringen fortsätter att gynna de redan gynnade. Landsting som redan idag har de största förutsättningarna att klara sig skall få ännu mera så enkelt är det. Som lax på löken så fryser de stadsbidragen till kommuner o landsting vilket betyder än mindre till sjukvården. Ökade regionala klyftor kommer vi att få se. Vi skall komma ihåg det  när underskotten i sjukvården kommer och det får negativa konsekvenser för oss, då är strategin från högern att nu tycker nog medborgarna att det är dags för andra att ta över vården. Vi från vänster vet att privat vård leder till högre kostnader och att vi inte kommer att få insyn över våra skattemedel om privata bolag tar över plus att dessa skall göra vinster. Vi menar att behoven skall styra inte plånboken. Alltså skall vi hellre skrika högt för att få mer resurser till den offentliga vården, istället för att acceptera privata lösningar som de med störst behov av sjukvård

 kommer att förlora mest på.

 

 

Vi hörs nästa vecka……………..Lena

 

 

 

Ola ställer frågor till Tom Martinsson

Hur är läget med skateanläggningen och vad blir kostnaden?
Är det rimligt att skolan ska betala 1,5 milj i hyra för sin verksamhet i nya idrottshallen i Sälen?
Ola Olin ställer frågor till Tom Martinsson inför fullmäktige på tisdag. Läs mer genom att klicka på texten….

  

Två enkla frågor till Tom Martinsson inför Kf  tisd. 9/9 2008

 

 

 

Enkel fråga nr 1 till kommunstyrelsens ordförande Tom Martinsson

 

Det tycks råda oklarheter kring den planerade skateanläggningen med tältöverbyggnad.

I pressen har bl.a förekommit uppgifter om kraftiga fördyringar i förhållande till de underlag vi hade när beslutet togs i fullmäktige. Vidare att det är problem med avtal och vem som ska ansvara för vad och att det dessutom finns en överklagan.

 

Min fråga är: Vad är fakta kring ärendet med skateanläggningen ? Har det blivit fördyringar?

                      Vad händer nu?

 

 

Malungsfors 2008-09 -05

 

Ola Olin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkel fråga nr 2 till kommunstyrelsens ordförande Tom Martinsson

 

För någon dag sedan invigdes den nya idrottshallen i Sälen. Till glädje för alla. Men säg den glädje som varar för evigt.

Inför nästa år ska skolan betala en hyra på 1,5 milj för skolans verksamhet i hallen. Dessutom kvarstår hyran för den gamla idrottssalen. För "Blå hallen" som utnyttjas av drygt 700 elever är hyran ca 370 tusen kronor/år.

 

Min fråga är: Anser Du att det är rimligt med en årshyra på 1,5 milj för skolans verksamhet i

                      den nya hallen?

 

 

Malungsfors 2008-09-05

 

  Ola Olin

Regeringen ger med ena handen och………

För två år sedan höjde alliansregeringen arbetsgivaravgifterna för de små företagen. Nu föreslår man sänkning med buler och bång. Läs hela veckobrevet genom att klicka på texten ovan….

  

 

Hur skall ni ha  det i regeringen först tar ni för att sedan ge igen . Tror ni att väljarnas minne upphör efter 2 år tror ni nog fel.

Hej alla igen. Händelserik vecka inom politiken har det varit. Jag antydde i mitt senaste brev att det säkert kommer att läcka från regeringen om den budget de skall lägga i höst och mycket riktigt så har det kommit en del. Regeringen går ut med pompa o ståt med att man skall sänka arbetsgivaravgiften o hej o hå. Jag ställer mig frågan vad ska nu alla småföretagare säga skall de jubla eller bli flyg förbannade. Visst det kan man undra,  det första denna högerregering gjorde när de tog makten var att ta bort den förmån som småföretagare hade med lägre arbetsgivaravgift. Nu slår man på stora trumman med att man sänker arbetsgivaravgifterna när man i sin helhet har höjt dem för småföretag. Tänk dig det du läsare av detta veckobrev. Du sätter dig vid makten och säger nu höjer vi avgifterna några procent så att vi kan föreslå en sänkning om några år för då kanske folk har glömt att vi höjde förut förhoppningsvis. Jag säger OJ OJ vilket hyckleri. Det sista är mer resurser till yrkesutbildningar. Jag ställer mig frågan varför sänkte man resurserna drastiskt till just detta ändamål var det för man trodde att människor skulle ha glömt neddragningarna man gjorde för bara 2 år sedan.

Vi behöver en politik som är långsiktig för hela arbetsmarknaden både för de som har jobb och som sedan i livet behöver skola om sig detta vill vi i Vänsterpartiet. Vi anser också att den höjning av arbetsgivaravgift som drabbade våra småföretag är rent bedrövlig. Vi har ett flertal förslag för fler i arbete och hos de mindre företagen. Jag hoppas att vi får möjlighet att visa det till nästa val om det finns något kvar efter en regering som inte tar ansvar för de små, mindre välbeställda utan fört en politik enbart för den som redan har. Skulle den röda sidan vinna hoppas jag också att väljarna har ett långt minne vad de gjort mot sjuka arbetslösa och oss som bor i landsbygd.

Vi hörs nästa vecka   Lena

Lenas Veckobrev v.34

Radions P1 uppmärksammar den svenska skolan i ett antal program ”krisen i skolan”. I första avsnittet avslöjas hur Fp:s jan Björklund manipulerat med statistik för att få svenska skolan att framstå som varande ”bland de sämsta inom OECD”.
Läs hela veckobrevet genom att klicka på texten ovan….

  

            Hej alla igen

 

Det är så att det finns mycket att skriva och reagera på men just denna vecka är det ett granskande radioprogram P1 gjort om den svenska skolan väldigt tilltalande.

Skolan har under en längre tid fått svidande kritik som att den svenska skolan i flera sammanhang skulle vara sämst i denna värld enligt Jan Björklund som enligt granskningen överdrivit en hel del. Jag kan väl säga att visst finns det problem med skolan men det lär inte bli bättre av att ledande politiker går ut med delar av undersökningar och där man inte talar om allt. Det finns mycket att förbättra i skolan. Men att hantera sanningen slarvigt för eget ändamål som Jan Björklund gör är slag under bältet. Jag konstaterar ändå att det behövs mer djupt granskande journalistik som P1 i detta fall gjort kanske skulle det leda till att vi medborgare får en mer sanningsenlig bild av viktiga politiska frågor. Bra jobbat P1.

 

Vi ser vidare att regeringen börjat förhandla budget. Prognosen ser inte allt för ljust ut högre inflation och arbetslöshet. Skatte sänkningar blir det så klart. Detta tjänar de rika mest på i vanlig ordning. Det som läkt lite är att Dalarna kommer troligen inte att tillhöra några vinnare när det gäller satsning på infrastruktur ( väg o Järnväg) detta känns inte alls bra. Vilka reformer mer det ska bli återstår att se men kanske det läcker ut mer nästa vecka vi hörs då

 

Ha De Lena

Lenas veckobrev

Det tycks råda någon form av tyst överenskommelse mellan S och de borgerliga partierna i EU-frågan. Man vill undvika debatt. Man vill inte se sanningen i vitögat att dalfolket säkerligen vid en folkomröstning skulle göra som Irländarna – Rösta Nej!
Du kan läsa hela veckobrevet genom att klicka på texten ovan.

  

Vallerås den 17 augusti 2008

 

Hej alla läsare

 

Har mina funderingar när det gäller en fråga som kommer att ha väldigt stor påverkan på oss alla i framtiden en fråga som ingen tydligen vill diskutera frånsett några få undantag. EU frågan, jag frågar mig varför är det så tyst? Varför var det tyst i den senaste valrörelsen? Varför är det tyst nu när det ligger ett förslag från regeringen till ett nytt fördrag som kommer att resultera i att EU tar över en hel del som vi förut själva fattat beslut om. Jag varför är det tyst när vi vet att motståndet från masar kullor ja hela detta land präglas av ett stort motstånd till EU. Det är så här tror jag och är säker på att så är det. Allianshögern och tyvärr SAP vill inte ha någon debatt i denna fråga. De vill heller inte ha någon debatt om Lissabonfördraget, de är helt enkelt livrädda att krav och opinion om folkomröstning skulle bli av och att man då riskerar ett nej. Jag ställer mig frågan kan detta vara demokratiskt svaret är naturligtvis nej.  Irland röstade nej till fördraget så i praktiken så har fördraget fallit enligt reglerna. Men dessa regler tilltalar inte längre utan nu måste man ta reda på hur man skall göra för att få Irländarna att rösta rätt. Jodå ni läste rätt. När det gäller EU och folkomröstningar skall man tydligen rösta tills det är rätt enligt EU etablissemanget . Gudrun Schyman skrev i gårdagens aftonblad att man skall börja debattera denna fråga för vem vet den kan ju bli en ny FRA fråga. Jag önskar att Gudrun hade rätt men tror inte att vår media i Sverige tycker att Eu frågan har lika stor betydelse för dem själva som FRA frågan,och den handlar om källskyddet vilket innebär skillnad tyvärr som jag ser det. Jag hoppas o tror ändå att vi skall få till det nu i höst i detta fördrag så att vi kan garantera våra kollektivavtal. Det finns en stor chans att få ett undantag i fördraget det är högeralliansen livrädda för. Chansen till att få det är att SAP kräver detta undantag för att säga ja till det. Återstår alltså att se vem som värnar mest om att de svenska kollektivavtalen .

 

Jag kan bara konstatera att den lokala soppan inte fått någon lösning. Det som händer är att det är Malung-Sälens medborgare som får lida över att beslut mm kommer att skjutas på framtiden, beklagligt tycker jag och vad vinner man på det.

 

Ha de bra vi hörs nästa vecka   Lena

Lenas Veckobrev

Kd och Tco lanserar nu ett förslag om kompetenskonton. Det här har Vänsterpartiet föreslagit för länge sedan utan gehör.
När det gäller Kd så kan jag konstatera att deras dalariksdagsman Lennart Sacredeus gjort bort sig ordentligt vid sitt besök i Malung-Sälens kommun.
Hela veckobrevet läser du genom att klicka på texten ovan…..

  

Hej igen alla läsare av mitt veckobrev

 

Det har hänt en hel del denna vecka men  jag väljer att kommentera endast två saker.

I en debattartikel under veckan går TCO och Kristdemokraterna ut gemensamt och vill att man skall kunna spara till sin utbildning och få skattesubventioner för detta. Jag tycker att förslaget är tilltalande. Nu för tiden är det ju så att man byter jobb ett flertal gånger under sitt liv och därför behövs en reform idag som ger möjligheter att vidareutbilda eller skaffa sig annan utbildning när det är dags för nytt jobb. Vänsterpartiet hade ett förslag mandatperioden 1998-2002 där vi föreslog att alla skall ha ett kompetenskonto för sin utbildning så detta är inget nytt alls utan dessa tankar iden har funnits länge. Jag tycker att TCO o KD har en poäng med detta. Det som förvånar mig dock är att alliansregeringen inkluderat KD kraftigt har sänkt anslagen till arbetsmarknadsåtgärder och däribland skurit i hårt i resurser till just vuxenutbildningen som de skriver om i artikel. Jag undrar helt enkelt om den ena handen vet vad den andra gör från ena stunden till den andra. Kommer verkligen KD att få resten av alliansgänget med sig på det förslag de presenterar tillsammans med TCO? Jag har svårt att tro det. Förslaget är tilltalande men en förutsättning är att staten tar ansvar med resurser och att fördelningen blir rättvis så att även låglönearbetande får all möjlighet till utbildning.

 

Lokalt i kommunen har vi haft riksdagsbesök av högeralliansen. De har tydligen varit hit utan att träffa kommunledningen i Malung-Sälen. Det var kanske därför de tyckte att järnväg till Sälen skall vi ha via Mora. På frågan om varför inte Västerdalsbanan kunde förlängas hade de inget svar på, jag undrar vad KD C O M i kommunen tycker om deras utspel. Trion tyckte att Sälen var något väldigt positivt och viktigt för kommunen och att det måste utvecklas. Vill bara säga att vi i kommunen har vetat de sista 25 åren att turismen och att Sälen är viktigt och det är därför kommunen i stort sett lagt alla investeringar dit upp. Detta kunde ju inte trion veta eftersom de inte träffade de lokala politikerna konstigt nog.

 

Allt för denna vecka vi hörs……………………Lena

Följ oss på Facebook

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att människor ska
hjälpa varandra och ta ansvar, vara solidariska.
Under 1900-talet i Sverige kämpade kvinnorörelsen och arbetarrörelsen så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle.
.
Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen.
Giriga företag har fått styra mer och mer.
Sverige har fått hög arbetslöshet, brist på bostäder,
sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle.
.
Vi har redan visat att vi kan göra stora förbättringar
i många kommuner i landet.
Vi har till exempel höjt kvinnors löner i Malmö
och infört gratis kollektivtrafik i Kiruna.
.
Jobb, välfärd och jämställdhet är våra viktigaste frågor.
.
Bra skola, vård och omsorg
utan vinster i välfärden
Privata företag gör vinster
eftersom de har färre anställda
och betala lägre löner.
Företagen gör också vinster
när de väljer de kunder som har mest pengar
i stället för dem som har störst behov av vård eller skola.
.
Vi är det enda partiet som vill
göra det omöjligt för privata företag
att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg.
.
Vi vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja
sådant som stat, kommun och landsting äger
till privata ägare.

Vi vill skapa fler vårdplatser
och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg.
.
Staten ska ta över ansvaret för skolorna
och göra alla skolor lika bra.
Det ska bli färre barn i varje grupp
på förskolor och fritidshem.
.
Fler och tryggare jobb
i hela landet
Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg.
Vi vill anställa 3 000 fler i vården och 6 000 nya lärare.
.
Vi ska skapa jobb genom att
bygga bostäder, särskilt hyresrätter.
Vi vill också bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät
och satsa på jordbruk och ekologisk mat.
Då blir livet bättre både i städer och på landsbygden.
.
Den borgerliga politiken som Sverige haft
har lett till att många har osäkra anställningar.
Vi vill ändra på det. Fler ska få fast anställning.
Alla ska få jobba heltid om de vill.
.
A-kassan ska bli bättre.
Arbetslösa som är under 25 år
ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar.
Alla ska också kunna klara sig bra på
sin sjuklön, pension eller studiemedel.
Vi vill höja studiemedlet med 750 kronor i månaden.
.
Feminism betyder rättvisa
Vi ska öka rättvisan mellan kvinnor och män.
Vi vill ändra på föräldraförsäkringen
så att föräldrar tar lika mycket hand om barnen.
Det ska finnas barnomsorg på kvällar och helger.
Kvinnors löner ska bli högre.
.
Vi vill också ändra lagen så att det blir olagligt
att ha sex med någon
som inte tydligt visat att den vill ha sex.

Kalender

december 2018
M T O T F L S
« sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31