Verksamhetsplan Vänsterpartiet Malung-Sälen

 

Politiskt

 

För att vi ska kunna verka som den viktigaste socialistiska och feministiska kraften krävs det att vissa politiska frågor aldrig hamnar i skymundan. Därför kommer:

 

 

 • Vänsterpartiet fortsatt att agera som en aktiv stoppkloss för att privata välfärdsalternativ ska hållas utanför Malung-Sälens kommun.
 • Vänsterpartiet kommer att vara en del i det praktiska solidaritetsarbete som krävs för att välkomna flyktingar till vår kommun.
 • Vänsterpartiet fortsatt arbeta för kommuninnevånarnas bästa och se till att alla beslut som tas i kommunala organ fattas utifrån dessa. Besluta ska vara välgrundade och väl diskuterade. Här är förtroendegruppen och styrelsen en viktig del för att så ska ske. Frågor av principiell art och av större dignitet ska alltid föras vidare till medlemsmöten innan beslut fattas.

Medlemsvård

Vänsterpartiet byggs av våra medlemmar. En av våra viktigaste utmaningar är att se till att alla medlemmar känner sig välkomna och att de vill vara aktiva utifrån sina villkor. Vi ska vara EN partiförening där alla känner tillhörighet, där vi ser varandra, lyfter varandra och ger alla möjlighet att växa tillsammans.

 • Ordföranden välkomnar alla nya medlemmar personligen.
 • Att minst en gång om året ha träff för nya medlemmar.
 • Göra en validering av våra medlemmar. Lyssna med varje medlem om vad de vill och kan bidra med till partiet.
 • Utnyttja och uppgradera vår föreningslokal, V-Boa.

Utbildning

Vänsterpartiets medlemmar är den drivande kraften i vårt arbete. Det ska vi värna och det kräver att alla medlemmar kan synas och höras på lika villkor.

 • Vi ska erbjuda utbildningar utifrån Vänsterpartiets resursbank.

– Vara lyhörda för medlemmarnas behov, och vara lyhörda för folkbildningsbehov, genom att exempelvis erbjuda föreläsningar eller studier kring specifika frågor och ämnen där behov uppmärksammas.

 • Erbjuda alla intresserade styrelseutbildning.
 • Samarbeta i utbildningsfrågor med lokala bildningsförbund och distriktets partiförening.

Möten

Medlemsmöten är en viktig del i partiets arbete för att allas åsikter ska bli hörda.

 • Medlemsmöten ska hålla minst fyra gånger per år. Aktuella frågor kan utöka detta antal.
 • Viktigare frågor som berör medborgarna i kommunen ska dryftas på medlemsmöten innan beslut tas. Styrelsen avgör frågans dignitet.
 • Att aktivt arbeta för att möta kommunens innevånare;
 • Att alltid tillmötesgå medborgare och deras organisationer om en dialog oss emellan.

 

 

Högtidsdagar

Under året finns det viktiga datum att minnas och högtidlighållas.

 • 8;e mars, Internationella kvinnodagen
 • 1;a maj, Arbetarrörelsens högtidsdag
Följ oss på Facebook
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att människor ska
hjälpa varandra och ta ansvar, vara solidariska.
Under 1900-talet i Sverige kämpade kvinnorörelsen och arbetarrörelsen så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle.
.
Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen.
Giriga företag har fått styra mer och mer.
Sverige har fått hög arbetslöshet, brist på bostäder,
sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle.
.
Vi har redan visat att vi kan göra stora förbättringar
i många kommuner i landet.
Vi har till exempel höjt kvinnors löner i Malmö
och infört gratis kollektivtrafik i Kiruna.
.
Jobb, välfärd och jämställdhet är våra viktigaste frågor.
.
Bra skola, vård och omsorg
utan vinster i välfärden
Privata företag gör vinster
eftersom de har färre anställda
och betala lägre löner.
Företagen gör också vinster
när de väljer de kunder som har mest pengar
i stället för dem som har störst behov av vård eller skola.
.
Vi är det enda partiet som vill
göra det omöjligt för privata företag
att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg.
.
Vi vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja
sådant som stat, kommun och landsting äger
till privata ägare.

Vi vill skapa fler vårdplatser
och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg.
.
Staten ska ta över ansvaret för skolorna
och göra alla skolor lika bra.
Det ska bli färre barn i varje grupp
på förskolor och fritidshem.
.
Fler och tryggare jobb
i hela landet
Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg.
Vi vill anställa 3 000 fler i vården och 6 000 nya lärare.
.
Vi ska skapa jobb genom att
bygga bostäder, särskilt hyresrätter.
Vi vill också bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät
och satsa på jordbruk och ekologisk mat.
Då blir livet bättre både i städer och på landsbygden.
.
Den borgerliga politiken som Sverige haft
har lett till att många har osäkra anställningar.
Vi vill ändra på det. Fler ska få fast anställning.
Alla ska få jobba heltid om de vill.
.
A-kassan ska bli bättre.
Arbetslösa som är under 25 år
ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar.
Alla ska också kunna klara sig bra på
sin sjuklön, pension eller studiemedel.
Vi vill höja studiemedlet med 750 kronor i månaden.
.
Feminism betyder rättvisa
Vi ska öka rättvisan mellan kvinnor och män.
Vi vill ändra på föräldraförsäkringen
så att föräldrar tar lika mycket hand om barnen.
Det ska finnas barnomsorg på kvällar och helger.
Kvinnors löner ska bli högre.
.
Vi vill också ändra lagen så att det blir olagligt
att ha sex med någon
som inte tydligt visat att den vill ha sex.

Kalender
april 2019
M T O T F L S
« sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930