September

Datum

01:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

02:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

03:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

05: Kommunstyrelsen

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

06:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

07:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

08:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

09:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18: Kl. 18.00-19.30 förtroendegrupp (v) möte i V-Boa, Malung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

20: Kl. 17.30 styrelsemöte (v) i V-Boa, Malung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23: Dala Pride i Falun

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

24:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

25: Kommunfullmäktige

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

27:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

28:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

29:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

30:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………