Oktober

Datum

01:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

02:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

03: Kommunstyrelsen

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

04:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

05:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

06:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

07:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

08:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

09:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23: Kommunfullmäktige

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

24: Kommunstyrelsen

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

25:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

27:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

28:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

29:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

30:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………