November

Datum

01:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

02:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

03:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

05:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

06: Kl. 18.00-19.30 förtroendegrupp (v) möte i V-Boa, Malung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

07:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

08:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

09:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

20: Kommunfullmäktige

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22: Kl. 17.30 styrelsemöte (v) i V-Boa, Malung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

24:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

25:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

27:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

28: Kommunstyrelsen

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

29:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

30:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………