Okategoriserade

Samverkansalliansen lägger sig platt…

”Att tiga är guld” tycks vara den s.k Samverkansalliansen ledstjärna när det gäller att ha synpunkter på friskolornas inverkan på små gymnasieskolornas framtid i allmänhet och Malung-Sälens gymnasieskola i synnerhet.

 Ola Olin (v) vice ordf. i Barn-och utbildningsnämnden reserverar sig skriftligt mot BUN:s arbetsutskotts förslag att Malung-Sälens kommun inte ska framföra några synpunkter på ytterligare friskoleetableringar i länet.

I sin reservation påpekar Ola Olin att det är viktigt att kommunen gör skolverket uppmärksam på de konsekvenser som friskolorna medför för främst små gymnasieskolor.

I år har rekordmånga elever från Malung-Sälens kommun sökt friskolor på olika håll i landet.

"friskolorna har en gräddfil i svenskt skolsystem med automatisk riksintag, vilket är en djup orättvisa gentemot de kommunala skolorna."

Frågan avgjörs slutligen av kommunstyrelsen senare i vår

Malung-Sälens kommun protesterar hos regeringen

För några veckor sedan skrev företrädare för V och S en motion med krav på att Malung-Sälens kommun snabbt sulle agera mot den nedläggningsvåg av bensinmackar på landsbygden som hotar.

Kommunstyrelsen gav på sitt möte 12/5 bifall till motionen och en skrivelse hade redan gått till näringsdepartementet, länsstyrelsen och region Dalarna.

I skrivelsen beskrivs de följder för främst små orter på landsbygden som kan bli följden av om de befintliga bensinmackarna läggs ned. Ofta står den kvarvarande byaaffären och faller med att det finns en mack intill.

Malung-Sälens kommun uppmanar nu regeringen att gripa in och stoppa den pågående utvecklingen. I skrivelsen påpekas bl.a att om marknaden får råda fritt så är detta en katastrof för många småorter. Staten tar ju in ca 40 miljarder på drivmedelsskatt och någon del av detta borde kunna avsättas för att rädda mackarna och ses som en del i regionalpolitiken

Vänsterns musikcafé 1:a maj blev uppskattat

Stoppa USA:s ockupation av Irak och producera mat till jordens fattiga i stället för etanol till den rika Västvärlden! Det var temat i Vala Vazirdaftaris 1:a majtal. LO-sektionens ordf Benny Lissbol dök upp som oanmäld talare och manade till enighet i kampen mot borgarregeringen

Drygt 50 personer fick uppleva ett något annorlunda 1:a maj-firande i år. Vänsterns arrangemang hade karaktären av musikcafé och det fina musikprogrammet bars upp av Sanna Ottosson från Lima och Åke Edvinsson från Malung.

Vala Vazirdaftaris tal hade en stark internationalistisk prägel och han manade till solidaritet med de fattiga folken, där svälten ökat dramatiskt den senaste tiden pga stigande livsmedelspriser. Han betonade sambandet mellan ökad etanoltillverkning och brist på mat för den fattiga delen av världen.

Publiken på IOGT/NTO-lokalen var blandad också med ett starkt internationellt inslag, vilket också kom till uttryck i den förtäring som bjöds. Sallad, bröd och andra godsaker tillagade av nya malungsbor med ursprung från Iran.

Ett mycket uppskattat inslag var att LO_sektionens ordf. i Malung-Benny Lissbol- oanmäld dök uppoch ville hålla ett anförande. Han gav uttryck för besvikelse att Vänsterns försök att få till stånd ett gemensamt 1:a maj-tåg med S och V inte vunnit gehör hos den lokala S-ledningen. Benny hoppades på ett omtänk inför nästa val och såg fram emot gemensamma manifestationer för att bli kvitt den borgerliga alliansen både lokalt och nationellt.

Premiär var det också för filmvisning på 1:a maj. Filmen som visades handlade om brasilianska kvinnors kamp för rätten till egen jord att odla på.

1050kr samlades in till det palestiska folket i Ghasa.

Mötet avslutades med att alla sjöng internationalen

Stöd för Vänsterns krav på bojkott av Torsk på skolorna

Snabbt bifall för motionen om att ta bort rödlistade fiskarter i skolmaten. Lena Olsson och Ola Olin lämnade motionen för någon månad sen

Ett enhälligt fullmäktige stödde Vänsterns motion om att inte köpa rödlistad fisk (bl.a torsk) till kommunens kök.

I samband med beslutet i fullmäktige konstaterade Ola Olin att motståndet mot Sveriges och EU:s fiskepolitik nu växer och att Malungs kommun nu är en del i den rörelsen.

Samtidigt beklagade han att Sverige nu i EU för första gången röstat med EU-kommissionens fiskepolitik. Tidigare har Sverige alltid i EU följt forskarnas slutsatser och förslag. Den borgerliga regeringen har ändrat svensk fiske -och miljöpolitik på ett ansvarslöst sätt.

Ola Olin slutade med orden "Det är bra att Malungs fullmäktige bojkottar inköp av rödlistad fisk. Däremot bör man i nästa val välja dom röda listorna för att få en bra miljöpolitik."

Lena ställer Maud Olofsson mot väggen

”Vilka åtgärder tänker näringsministern vidta för att säkra att även landsbygden har tillgång till pumpstationer i framtiden?”
Den frågan ställer Lena Olsson (V) från malung till näringsministern. Detta mot bakgrund av att nära hälften av pumpstationerna i landet är nedläggningshotade.

 

Posiivt möte med Aron och Greider

Det räcker inte med att få bort regeringen Reinfeldt – vi måste byta politik!

Bra med folk,  positiv stämning och radikala tongångar! Så kan man sammanfatta diskussionsmötet i torsdags kväll – ett sammarramgemang mellan LO-sektionen, Soch V i Malung samt ABF och Brunnsvik.

Göran greider efterlyste en radikal och folkligt förankrad politik som distanserar sig från "mittenpolitiken" och utgör ett klart vänsteralternativ. En politik som sätter stopp för utförsäljningarna av statliga bolag och den privatiseringsvåg som nu sveper över landet.

Greider tyckte sig se ett ljus i mörkret när han läst Aron Etzlers bok Trondheimsmodellen -ett exempel på hur man i Trondheim lyckats skapa rörelse och konkreta resultat kring en radikal vänsterpolitik – initierad av fackföreningsrörelsen. En rörelse som också resulterade i att man vann valet senast och formulerat "Europas radikalaste regeringsförklaring".

Bägge debattörerna efterlyste initiativ från den fackliga rörelsen för att sätta igång en liknande process här-både lokalt och nationellt.

Göran greider avslutade med att uppmana till gemensamma 1:a majdemonstrationer som ett första steg i en sådan rörelse. Aron Etzler upplyste att  LO i Stockholm bjudit in till gemensam manifestation under 1:a maj.

Något att ta efter här i Malung?

Hur skapar vi ett alternativ till privatiseringar och marknadsliberalism?

Nu får du du möjlighet att lyssna till ett par av landets mest kända debattörer på vänsterkanten.

Göran Greider: Chefred på Dalademokraten
Aron Etzler: Chefred. på Flamman och skrivit boken Trondheimsmodellen

Hur ser ett arbetarrörelsens alternativ till privatisering och marknadsliberalism ut?

Vad är den s.k Trondheimsmodellen?

Nu har du möjlighet att komma på ett intressant samtal/möte kring dessa frågor. Vi har lyckats få hit Göran Greider och Aron Etzler till Malung.

Det här är ett samarrangemang mellan LO-sektionen, S och V i Malung samt ABF och Brunnsvik.

Den s.k Trondheimsmodellen bygger just på facklig politisk samverkan på vänsterkanten och lett till att man framgångsrikt formulerat ett alternativ till bl.a privatiseringar inom skola och sjukvård.

 

Ta med dina kompisar till Orrskogen den 7:e feb!

Alla välkomna!

(V)älkomna tillbaka!

Nu blåser vi liv i V-malungs hemsida igen!

Sedan valet har hemsidan legat nere. Nu tar vi nya tag och med din hjälp hoppas vi att hemsidan skall bli ett forum för information och politiska funderingar.

Det har nu gått nästan ett och ett halvt år sedan valet. Både på riksplanet i vår kommun hamnade vi i opposition.

Vi fick in Lena som partiets riksdagsledamot för Vänstern i Dalarna och hon har verkligen lyckats ta plats i den politiska debatten i form av olika initiativ i riksdagen, debattartiklar osv.

Lena är ordinarie i Justitsieutskottet som bla behandlar frågor om polisväsendet, rättssäkerhet osv.

Lena är också ordinarie ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse.

Lokalt så bedriver vi nu en gemensam opposition med S. Vi försöker agera gemensamt och ta olika initiativ. Vi har bl.a gjort en egen heltäckande verksamhetsplan som ett alternativ till den s.k Samverkansalliansens politik.

Vår ambition är att du på vår hemsida ska kunna få information om våra olika aktiviteter och ställningstaganden.

Vår förhoppning är också att hemsidan skall inspirera till kommentarer och olika förslag från er som bor i Malung-Sälens kommun.

 

Kamratliga hälsningar

Ola (hemsideansvarig)

Följ oss på Facebook
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att människor ska
hjälpa varandra och ta ansvar, vara solidariska.
Under 1900-talet i Sverige kämpade kvinnorörelsen och arbetarrörelsen så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle.
.
Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen.
Giriga företag har fått styra mer och mer.
Sverige har fått hög arbetslöshet, brist på bostäder,
sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle.
.
Vi har redan visat att vi kan göra stora förbättringar
i många kommuner i landet.
Vi har till exempel höjt kvinnors löner i Malmö
och infört gratis kollektivtrafik i Kiruna.
.
Jobb, välfärd och jämställdhet är våra viktigaste frågor.
.
Bra skola, vård och omsorg
utan vinster i välfärden
Privata företag gör vinster
eftersom de har färre anställda
och betala lägre löner.
Företagen gör också vinster
när de väljer de kunder som har mest pengar
i stället för dem som har störst behov av vård eller skola.
.
Vi är det enda partiet som vill
göra det omöjligt för privata företag
att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg.
.
Vi vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja
sådant som stat, kommun och landsting äger
till privata ägare.

Vi vill skapa fler vårdplatser
och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg.
.
Staten ska ta över ansvaret för skolorna
och göra alla skolor lika bra.
Det ska bli färre barn i varje grupp
på förskolor och fritidshem.
.
Fler och tryggare jobb
i hela landet
Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg.
Vi vill anställa 3 000 fler i vården och 6 000 nya lärare.
.
Vi ska skapa jobb genom att
bygga bostäder, särskilt hyresrätter.
Vi vill också bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät
och satsa på jordbruk och ekologisk mat.
Då blir livet bättre både i städer och på landsbygden.
.
Den borgerliga politiken som Sverige haft
har lett till att många har osäkra anställningar.
Vi vill ändra på det. Fler ska få fast anställning.
Alla ska få jobba heltid om de vill.
.
A-kassan ska bli bättre.
Arbetslösa som är under 25 år
ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar.
Alla ska också kunna klara sig bra på
sin sjuklön, pension eller studiemedel.
Vi vill höja studiemedlet med 750 kronor i månaden.
.
Feminism betyder rättvisa
Vi ska öka rättvisan mellan kvinnor och män.
Vi vill ändra på föräldraförsäkringen
så att föräldrar tar lika mycket hand om barnen.
Det ska finnas barnomsorg på kvällar och helger.
Kvinnors löner ska bli högre.
.
Vi vill också ändra lagen så att det blir olagligt
att ha sex med någon
som inte tydligt visat att den vill ha sex.

Kalender
augusti 2018
M T O T F L S
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031