Okategoriserade

Resterna av alliansen vägrar avgå

Centern lämnade formellt den s.k samverkansalliansen i samband med fullmäktige i onsdags. Centern röstade då för den verksamhetsplan som S och V tidigare presenterat, och med röstsiffrorna 25-16 beslöt fullmäktige att anta oppositionens verksamhetsplan. Med samma röstsiffror beslöt fullmäktige om ett nytt fullmäktige för att förrätta val i nämnder och styrelser utifrån den nya majoriteten, men resterna av alliansen klamrar sig fast vid makten genom att nu gå till domstol.

När centerpartiet i Malung beslöt sig för att lämna Samverkansalliansen så har det nu uppstått en situation där nuvarande majoritet förlorat sitt stöd i fullmäktige. Resterna av den s.k Samverkansalliansen har nu endast 16 mandat av kommunfullmäktiges 41.

I och med att nuvarande oppositions (S och V) verksamhetsplan fick stöd av Centern så trodde väl alla sansade bedömare att nuvarande majoritet skulle ställa sina platser till förfogande. Men icke!

Här i Malung-Sälen väljer man att sitta kvar och tänker gå till domstol för att få det prövat. Måhända kan argumentet vara att man anser sig oersättliga. Huruvida sådana argument håller i domstolen återstår att se.

Det som hänt i Malung-Sälens kommun är inget unikt. Det vanliga är att man helt enkelt avgår när man tappat majoriteten. Det är inget dramatiskt i detta och följer helt naturligt av synen på vad politiska uppdrag är för något – förtroendeuppdrag!

När det argumentet fördes fram från V i debatten så blev svaret att vi ska följa kommunallagen som vi alltid gör i andra sammanhang.

Att avgå är inget brott mot kommunallagen! Men det är en markering att man i första hand ser till demokratiska principer och inte juridiska spetsfundigheter.

 

Samverkansalliansen i Malung-Sälen spricker

Centern lämnar Samverkansalliansen

 

NWT.se

En utskrift från nwt.se.

Borgerliga alliansen spricker

MALUNG: Regimskifte röd-grönt samarbete

På fredagen offentliggjordes det att centerpartiet lämnar den borgerliga alliansen.
Det blir nu ett samarbete mellan centern socialdemokraterna och vänsterpartiet.
– Det är jag som tagit initiativet, säger centerledaren Pär Kindlund.

Nya samarbetspartner: Pär Kindlund (c), Ola Olin (v) och kurt Podgorski (s).

Nya samarbetspartner: Pär Kindlund (c), Ola Olin (v) och kurt Podgorski (s). Foto: Göran Färnström

Pär Kindlund har tagit initiativet till samarbetet med vänstern och socialdemokraterna.

Pär Kindlund har tagit initiativet till samarbetet med vänstern och socialdemokraterna. Foto: Göran Färnström

Det nya samarbetet blev klart på torsdag kväll, men det har pratats om att något var på gång under flera veckor. Att det blev just nu beror på att kommunfullmäktige skall besluta om kommunens verksamhetsplan på onsdag.
Den plan som den borgerliga alliansen lägger fram skiljer sig avsevärt från den som socialdemokrater och vänstern har lagt fram. Centerpartiet tycker att den nuvarande oppositionens verksamhetsplan stämmer bättre med partiets värderingar än alliansens.
– Med den här konstellationen får vi en klar majoritet i kommunfullmäktige, från att ha varit 21 mot 20 i den borgerliga alliansen till 25 mot 16 med ett samarbete mellan S, V och oss, säger Pär Kindlund (c).
Han skyndar sig att tillägga att det inte blir några löften om stora reformer. Han berättar också att har förankrat beslutet hos partiets medlemmar i Malung. Han har inte heller mött några allvarliga protester mot en ny allians.
– Det är inte en het längtan efter att åter bli kommunalråd som gör att jag tycker det här är bra. Det är politiken som avgör, säger Kurt Podgorski (s) som sedan senaste valet varit oppositionsråd på halvtid.
Pär Kindlund tycker inte att alliansen mellan de fem borgerliga partierna har fungerat speciellt bra. Det har varit svårt att komma med förslag och en långsiktig strategi som alla fem har kunnat acceptera. Tom Martinsson (m) har lett alliansen, där förutom centern, folkpartiet, kristdemokraterna och Malung-Sälenpartiet ingått.
– Tom var inte glad när jag berättade för honom i morse om vad som skulle ske med vårt avhopp från alliansen, men han tog det med fattning, berättar Pär Kindlund.
NWT har sökt Tom Martinsson hemma, på kontoret och mobiltelefonen, men kommer bara till mobilsvar.
Det är enligt Kindlund möjligheterna till en stark majoritet och en långsiktig strategi, som lett fram till att centern skiftat sida. Han menar att på det här sättet gör centern något som är bra för kommunen på sikt.

Säkerställa kvalitet
I den verksamhetsplan som s och v har arbetat fram och som nu c ansluter sig till är inte en skattehöjning helt utesluten. Om det behövs för att säkerställa hög kvalitet på vård, omsorg och skola.
– Vi har idag länets lägsta kommunalskatt, men det finns inget egenvärde att ha den lägsta skatten. Vi skall jobba för att vara en bra och attraktiv arbetsgivare, så att vi kan locka hit folk, säger Kurt Podgorski (s) och får medhåll av Ola Olin (v) och Pär Kindlund.
Alla tre är också rörande överens om att det görs för lite för att berätta om hur bra det är att bo i Malung-Sälens kommun. I en nyligen gjord undersökning hamnade kommunen högst i länet och på 28:e plats av landets 291 kommuner.
– Något vi skall starta med redan i höst är att informera de små företagen hur de skall kunna var med och tävla om att få leverera vid kommunala upphandlingar. Vi kommer också att se över var de gamla får sin mat ifrån, helst skall den lagas lokalt, säger Kurt Podgorski.
Att Kurt Podgorski bli kommunalråd på heltid är klart, men däremot inte hur de andra ordförandeposterna i styrelser och nämnder kommer att fördelas. Det är dock klart att det blir skiften på ordförandeposterna. Hur posterna skall fördelas vid extra kommunfullmäktige inom tre veckor.

Göran Färnström
0280-79 19 91 / [email protected]

Publicerad: 2008-06-13 21:30

© Copyright nwt.se. Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Utskrifter får endast göras för privat bruk. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden utan skriftligt tillstånd.

Rädda Västerdalsbanan!

Återigen hotas Västerdalsbanan av nedläggning.

Gunnar Magnusson, Kurt Podgorski, Bitte Lindberg-Åhs, Ola Olin, Lena Olsson och Anders Gylleväg vill att kommunerna ska bjuda in riksdagspolitiker, myndigheter, experter och andra berörda till ett seminarium kring Västerdalsbanan.
FOTO:LEIF OLSSON

2008-06-14 05:50 

Nu krävs det krafttag.
Vänsterpartiet och socialdemokraterna i Malung och Vansbro kräver nu att kommunstyrelsen i båda kommunerna snarast tar ett initiativ till ett seminarium kring Västerdalsbanans framtid.

– Nu handlar det inte om att bygga ut banan till Sälen, utan nu handlar det om att rädda Västerdalsbanan, säger Kurt Podgorski (s), Oppositionsråd i Malung-Sälen.
Bakgrunden till att man nu förstår att det brinner i knutarna är att Banverket i en rapport till regeringen konstaterat att trafiken på Västerdalsbanan inte är samhällsekonomiskt motiverad.
Banverket har nyligen beslutat om en sänkning av hastigheten på banan på grund av säkerhetsskäl. Skälet till det är helt enkelt att banan är i så dåligt skick att man inte klarar av att köra i nuvarande högsta tillåtna hastighet.
– Nu är läget akut och det handlar inte om att få till en utbyggnad till Sälen, utan att rädda Västerdalsbanan, säger Ola Olin (v).
Inom västerblocket i de två Västerdalskommunerna har man svårt att förstå att man ständigt tvingas att argumentera för sin existens. Man menar att det nu, inte minst med bakgrund av klimathotet krävs kloka beslut som grundas på miljö-närings-och regionalpolitiska utgångspunkter. Därför framhäver man att det behövs både bra vägar och modern järnvägsförbindelse i Västerdalarna.

LEIF OLSSON
0281-713 43

Samverkansalliansen lägger sig platt…

”Att tiga är guld” tycks vara den s.k Samverkansalliansen ledstjärna när det gäller att ha synpunkter på friskolornas inverkan på små gymnasieskolornas framtid i allmänhet och Malung-Sälens gymnasieskola i synnerhet.

 Ola Olin (v) vice ordf. i Barn-och utbildningsnämnden reserverar sig skriftligt mot BUN:s arbetsutskotts förslag att Malung-Sälens kommun inte ska framföra några synpunkter på ytterligare friskoleetableringar i länet.

I sin reservation påpekar Ola Olin att det är viktigt att kommunen gör skolverket uppmärksam på de konsekvenser som friskolorna medför för främst små gymnasieskolor.

I år har rekordmånga elever från Malung-Sälens kommun sökt friskolor på olika håll i landet.

"friskolorna har en gräddfil i svenskt skolsystem med automatisk riksintag, vilket är en djup orättvisa gentemot de kommunala skolorna."

Frågan avgjörs slutligen av kommunstyrelsen senare i vår

Malung-Sälens kommun protesterar hos regeringen

För några veckor sedan skrev företrädare för V och S en motion med krav på att Malung-Sälens kommun snabbt sulle agera mot den nedläggningsvåg av bensinmackar på landsbygden som hotar.

Kommunstyrelsen gav på sitt möte 12/5 bifall till motionen och en skrivelse hade redan gått till näringsdepartementet, länsstyrelsen och region Dalarna.

I skrivelsen beskrivs de följder för främst små orter på landsbygden som kan bli följden av om de befintliga bensinmackarna läggs ned. Ofta står den kvarvarande byaaffären och faller med att det finns en mack intill.

Malung-Sälens kommun uppmanar nu regeringen att gripa in och stoppa den pågående utvecklingen. I skrivelsen påpekas bl.a att om marknaden får råda fritt så är detta en katastrof för många småorter. Staten tar ju in ca 40 miljarder på drivmedelsskatt och någon del av detta borde kunna avsättas för att rädda mackarna och ses som en del i regionalpolitiken

Vänsterns musikcafé 1:a maj blev uppskattat

Stoppa USA:s ockupation av Irak och producera mat till jordens fattiga i stället för etanol till den rika Västvärlden! Det var temat i Vala Vazirdaftaris 1:a majtal. LO-sektionens ordf Benny Lissbol dök upp som oanmäld talare och manade till enighet i kampen mot borgarregeringen

Drygt 50 personer fick uppleva ett något annorlunda 1:a maj-firande i år. Vänsterns arrangemang hade karaktären av musikcafé och det fina musikprogrammet bars upp av Sanna Ottosson från Lima och Åke Edvinsson från Malung.

Vala Vazirdaftaris tal hade en stark internationalistisk prägel och han manade till solidaritet med de fattiga folken, där svälten ökat dramatiskt den senaste tiden pga stigande livsmedelspriser. Han betonade sambandet mellan ökad etanoltillverkning och brist på mat för den fattiga delen av världen.

Publiken på IOGT/NTO-lokalen var blandad också med ett starkt internationellt inslag, vilket också kom till uttryck i den förtäring som bjöds. Sallad, bröd och andra godsaker tillagade av nya malungsbor med ursprung från Iran.

Ett mycket uppskattat inslag var att LO_sektionens ordf. i Malung-Benny Lissbol- oanmäld dök uppoch ville hålla ett anförande. Han gav uttryck för besvikelse att Vänsterns försök att få till stånd ett gemensamt 1:a maj-tåg med S och V inte vunnit gehör hos den lokala S-ledningen. Benny hoppades på ett omtänk inför nästa val och såg fram emot gemensamma manifestationer för att bli kvitt den borgerliga alliansen både lokalt och nationellt.

Premiär var det också för filmvisning på 1:a maj. Filmen som visades handlade om brasilianska kvinnors kamp för rätten till egen jord att odla på.

1050kr samlades in till det palestiska folket i Ghasa.

Mötet avslutades med att alla sjöng internationalen

Stöd för Vänsterns krav på bojkott av Torsk på skolorna

Snabbt bifall för motionen om att ta bort rödlistade fiskarter i skolmaten. Lena Olsson och Ola Olin lämnade motionen för någon månad sen

Ett enhälligt fullmäktige stödde Vänsterns motion om att inte köpa rödlistad fisk (bl.a torsk) till kommunens kök.

I samband med beslutet i fullmäktige konstaterade Ola Olin att motståndet mot Sveriges och EU:s fiskepolitik nu växer och att Malungs kommun nu är en del i den rörelsen.

Samtidigt beklagade han att Sverige nu i EU för första gången röstat med EU-kommissionens fiskepolitik. Tidigare har Sverige alltid i EU följt forskarnas slutsatser och förslag. Den borgerliga regeringen har ändrat svensk fiske -och miljöpolitik på ett ansvarslöst sätt.

Ola Olin slutade med orden "Det är bra att Malungs fullmäktige bojkottar inköp av rödlistad fisk. Däremot bör man i nästa val välja dom röda listorna för att få en bra miljöpolitik."

Lena ställer Maud Olofsson mot väggen

”Vilka åtgärder tänker näringsministern vidta för att säkra att även landsbygden har tillgång till pumpstationer i framtiden?”
Den frågan ställer Lena Olsson (V) från malung till näringsministern. Detta mot bakgrund av att nära hälften av pumpstationerna i landet är nedläggningshotade.

 

Följ oss på Facebook
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att människor ska
hjälpa varandra och ta ansvar, vara solidariska.
Under 1900-talet i Sverige kämpade kvinnorörelsen och arbetarrörelsen så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle.
.
Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen.
Giriga företag har fått styra mer och mer.
Sverige har fått hög arbetslöshet, brist på bostäder,
sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle.
.
Vi har redan visat att vi kan göra stora förbättringar
i många kommuner i landet.
Vi har till exempel höjt kvinnors löner i Malmö
och infört gratis kollektivtrafik i Kiruna.
.
Jobb, välfärd och jämställdhet är våra viktigaste frågor.
.
Bra skola, vård och omsorg
utan vinster i välfärden
Privata företag gör vinster
eftersom de har färre anställda
och betala lägre löner.
Företagen gör också vinster
när de väljer de kunder som har mest pengar
i stället för dem som har störst behov av vård eller skola.
.
Vi är det enda partiet som vill
göra det omöjligt för privata företag
att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg.
.
Vi vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja
sådant som stat, kommun och landsting äger
till privata ägare.

Vi vill skapa fler vårdplatser
och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg.
.
Staten ska ta över ansvaret för skolorna
och göra alla skolor lika bra.
Det ska bli färre barn i varje grupp
på förskolor och fritidshem.
.
Fler och tryggare jobb
i hela landet
Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg.
Vi vill anställa 3 000 fler i vården och 6 000 nya lärare.
.
Vi ska skapa jobb genom att
bygga bostäder, särskilt hyresrätter.
Vi vill också bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät
och satsa på jordbruk och ekologisk mat.
Då blir livet bättre både i städer och på landsbygden.
.
Den borgerliga politiken som Sverige haft
har lett till att många har osäkra anställningar.
Vi vill ändra på det. Fler ska få fast anställning.
Alla ska få jobba heltid om de vill.
.
A-kassan ska bli bättre.
Arbetslösa som är under 25 år
ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar.
Alla ska också kunna klara sig bra på
sin sjuklön, pension eller studiemedel.
Vi vill höja studiemedlet med 750 kronor i månaden.
.
Feminism betyder rättvisa
Vi ska öka rättvisan mellan kvinnor och män.
Vi vill ändra på föräldraförsäkringen
så att föräldrar tar lika mycket hand om barnen.
Det ska finnas barnomsorg på kvällar och helger.
Kvinnors löner ska bli högre.
.
Vi vill också ändra lagen så att det blir olagligt
att ha sex med någon
som inte tydligt visat att den vill ha sex.

Kalender
april 2019
M T O T F L S
« sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930