Okategoriserade

1 2 3 17

Det är inte utanförskapet utan ovanförskapet som är det stora problemet.

Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson. Foto: Claudio Bresciani/TT

”Vi har inte råd med skattesmitande miljardärer”

OPINION · ”Det är inte utanförskapet utan ovanförskapet som är det stora problemet”, skriver Ulla Andersson (V).

Ulla Andersson
Ekonomisk-politisk talesperson (V)

Var det någon som hittade en ensamstående undersköterska, en nybliven fattigpensionär eller en ensamkommande från Afghanistan i listorna över dem som fått bankvalven att svälla i Schweiz och Panama?

Nej, inte förvånande sitter den stora läckan i skattesystemet på övre däck, där de superrika solar sig och inte ser hålet i den gemensamma välfärden som först drabbar andra.

En ny forskningsstudie som publiceras idag visar just att de allra rikaste har undanhållit mer än 30 procent av den skatt de skulle ha betalat.

Studien bygger på uppgifter från de stora skattesmitarhärvorna i Panama och Schweiz, plus avslöjanden om gömda utlandspengar. Enligt forskarna visar de nya forskningsresultaten att förmögenhetsklyftorna ökat ännu mer de senaste årtiondena än vad som tidigare har varit känt.

Hälften av pengarna som gömts undan för skatt utomlands tillhör de tusen rikaste hushållen i Skandinavien.

Jag har stor förståelse för att vanliga människor som aldrig varit i närheten av att ringa en skatterådgivare för att smita undan skatt i Panama, eller någon annanstans, kan känna uppgivenhet när man ser hur systemen verkar riggade för att rika ska segla i egna kanaler ovanför huvudet på oss andra.

Men för Vänsterpartiet är det självklart att vi aldrig kan ge upp kraven på våra egna regeringar att de agerar både nationellt och globalt.

Det är genom det politiska arbetet och en stark rörelse som ifrågasätter de superrikas enorma rikedomar som vi kan täppa till varenda kryphål som deras skattejurister hittar och därmed få på plats kraftfulla åtgärder och regleringar som förändrar.

Den svenska regeringen måste våga göra mer för att motverka skatteflykten.

Såväl Storbritannien, Frankrike liksom Danmark har alla hårdare regler både i att en straffavgift påförs och att man går längre tillbaka i tiden.

För oss i Vänsterpartiet är det självklart att vi omedelbart bör genomföra följande åtgärder:

  • Ge skatteverket ökade lagliga befogenheter i jakten på skattesmitare och dolda förmögenheter.
  • Tillsätt omedelbart en granskningskommission för att stoppa skattejurister, skattekonsulter, revisionsbyråer och banker att legalt hjälpa de superrika att minska sina skatter.
  • Se över möjligheterna att göra brevlådeföretagen, vars enda syfte är skatteplanering, illegala och arbeta för en gemensam internationell aktion som en effektivt begränsar skatteparadisens marknad.
  • Återinför förmögenhetsskatten samt gåvo- och arvsskatten så att de superrika får vara med och finansiera mer av den gemensamma välfärd som dessutom har varit en förutsättning för uppbyggandet av deras rikedomar.
  • Total transparens i informationsutbytena så att forskare, aktivister, NGO:s, journalister kan granska underlag och material från skatteparadisen för att komma åt avancerade skatteupplägg som skatteverket missar.

Alla som undrar varför det saknas pengar till välfärd har genom den nya forskarstudien fått ännu en mycket tydlig påminnelse om att det finns miljarder för den svenska välfärden att hämta hem, om den politiska viljan finns.

Pengarna för att laga välfärden kommer inte genom sänkta lägstalöner eller neddragningar av personal på skolor och sjukhus, än mindre genom att spara in på utsatta flyktingar från Syrien, Irak eller Afghanistan. Det är dags att på allvar vända blicken dit där pengarna samlas på allt färre händer.

Det är inte utanförskapet utan ovanförskapet som är det stora problemet.

Och vi har inte råd med skattesmitande miljardärer

V bästa partiet för miljön

Jonas Sjöstedt. TT.
VALET 2018 SVERIGE OCH KLIMATHOTET

 

Naturskyddsföreningen: V bästa partiet för miljön

 Vänsterpartiet har varit det bästa partiet för miljön den här mandatperioden. Det skriver Karin Lexén och Johanna Sandahl, generalsekreterare respektive ordförande för Naturskyddsföreningen på DN Debatt.
Naturskyddsföreningen har – på samma sätt som den gjort de senaste 30 åren – granskat hur partierna agerat i miljöfrågorna och jämfört det med vad de lovade i en miljöpolitisk enkät som Naturskyddsföreningen skickade ut inför valet 2014.
Efter Vänsterpartiet hamnar Miljöpartiet följt av Socialdemokraterna. Längst ner på listan återfinns Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet Malung fyller 40 år – Besök av Jonas Sjöstedt


Måndag den 10 oktober kl. 18:3019:30

När det är 40-årskalas blir det fest. Därför kommer naturligtvis Jonas Sjöstedt och uppvaktar jubilaren.

Kom till Gymnastiksalen på Malungs folkhögskola och träffa Jonas Sjöstedt som kommer tala om hur vi ska bygga ”nästa våning av samhällsbygget”.

Datum:
måndag, 10 oktober
Tid:
18:30 – 19:30

Ge en gåva till Vänsterpartiet

ps

Genom att stödja Vänsterpartiet ekonomiskt hjälper du till i kampen för medmänsklighet och solidaritet.

Om du och många andra skänker en liten slant till Vänsterpartiet varje månad eller någon gång ibland när du har möjlighet blir det i slutändan mycket pengar. Om en tiondel av medlemmarna skänker 100 kronor i månaden blir det till exempel över en miljon om året till partiet. Pengarna används till valrörelser.

Swisha

Swisha till: 123 041 01 91
Märk överföringen med ”valfonden”.

Donera månadsvis via autogiro

Skriv ut autogiroblanketten och fyll i dina uppgifter. Lägsta belopp att donera är 25 kr i månaden. Skicka sedan blanketten till oss. Adressen är förtryckt och portot är betalt. https://www.vansterpartiet.se/donera/Autogiroblankett_med_baksida_porto_betalt.pdf 

Donera via datorn

Välj ett engångsbelopp och betala med kort eller internetbank. Klicka här.

Donera via Plusgiro

Sätt in din gåva på Plusgiro 511 80-8, skriv Gåva i rutan för meddelande.

Dags att demokratisera kommunen!

demokratisera kommunen

Det kokar! Runt om i kommunen växer missnöjet när det kommer till tillgänglighet,
dialog och möjlighet till inflytande. Vänsterpartiet tycker nu att nog får vara nog, och
att det måste tas krafttag kring just demokratifrågorna.

.
Vänsterpartiet anser att det finns många olika typer av bra lösningar för att vi ska kunna
öka och förbättra just transparensen och tillgängligheten i vår kommun. Det kan vi göra
genom att införa nya, breddade alternativ och former för informationsflöden och
tillskapande av dialog mellan medborgare och kommunen. Vi kan inte enbart ha
informationsflöden genom Facebook, och vår hemsida. Vi behöver också finnas
tillgängliga genom andra forum. Ju bredare spridning, desto fler broar och mindre
gärdsgårdar bygger vi.

– Jag tror bestämt att kommunens utveckling skulle stärkas om våra medborgare fick
möjlighet till större delaktighet, säger Lars-Erik Bech, ordföranden för Vänsterpartiet
Malung-Sälen. Det skulle vi kunna få till genom att politikerna i vår kommun är mer
synliga och finns mer lättillgängliga. Vi skulle exempelvis kunna införa politikerdagar på
våra skolor och demokrativeckor på våra bibliotek. Om den här typen av aktiviteter
skulle bli införda och regelbundet återkommande, så skulle medborgarna kunna få
möjlighet att träffa både politiker och tjänstemän för att kunna ställa frågor, föra fram
åsikter, tankar och idéer, fortsätter han.

– Vår kommun har väldigt få vägar för våra medborgare att kunna påverka. Att tillåta goda
idéer att kunna lyftas fram ser vi som en nyckel till vitalisering och utveckling av vår
kommun. Därför vill vi bland annat se att det införs möjlighet till att lämna
medborgarförslag, att det skapas medborgarpaneler och medborgarberedningar, fyller
Christin Löfstrand i, gruppledare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.
Till kommunfullmäktiges sammanträde den 18:e april lade partiet en motion om att
demokratisera kommunen. Den motionen släpptes inte fram av kommunfullmäktiges
presidium till kommunfullmäktige, med motiveringen att motionen innefattade för många
frågor/att-satser. Vänsterpartiet i Malung-Sälen vägrar att ge sig!
– Det här är en alldeles för viktig fråga för oss att släppa. Vi måste våga lyssna på våra
medborgare och se till att kommunen har former för medborgardeltagande, säger Lars-
Erik.
– Absolut! Kommunen kan inte ”gömma sig” bakom stängda dörrar, fyller Christin i. Vi
kommer nu att lägga fram motionen i två varianter till kommande kommunfullmäktige.
Där originalversionen är vårt första alternativ, för ställningstagande till
kommunfullmäktiges ledamöter. Jag hoppas att ledamöterna föredrar motionen i sin
helhet istället för uppstyckad i flera smådelar, avslutar Christin.

Snart fattas ett beslut som rör våra barns framtid…

gron

Klimatförändringarna kräver att kol och andra fossilbränslen avvecklas och ersätts med förnybar energi. Ett beslut om att avveckla Vattenfalls kolgruvor i Tyskland innebär att ta ansvar för en sådan utveckling. Fel beslut innebär att en oseriös köpare får fortsätta bryta och elda kol, och öppna nya kolgruvor. Det vore ett gigantiskt klimathaveri.

Detta val står regeringen inför nu.

Vattenfall har meddelat att de har hittat en köpare till brunkolsverksamheten i Tyskland. Istället för en ordnad avveckling av sin tyska kolkraft vill Vattenfall sälja den vidare. Den tilltänkta köparen EPH är ett tjeckiskt riskkapitalbolag med tveksam inriktning och helt utan miljöambitioner. Det betyder att miljö­ förstöring och utsläpp kan fortsätta. Det är gigantiska utsläpp det handlar om: Det motsvarar 24 gånger vad Sverige släpper ut varje år.

Det är regeringen som äger frågan och kan stoppa affären – om de vill. En regering som släpper igenom en försäljning kommer att ha noll trovärdighet i klimatpolitiken. Ska det finnas något allvar i talet om klimatansvar, måste regeringen därför nu sätta ner foten och säga till Vattenfall: Ni får inte sälja.

Kolet måste bli kvar i marken, inte minst för kommande generationers skull.

Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet

logga-liten-eu

Att se hela bilden borde vara att utgå från planetära gränser

 

Sebastian KirppuSkogsnäringen är framgångsrik i sina kampanjer och Vänsterpartiet ska akta sig för att anamma deras retorik. Sebastian Kirppu, (V) i Malung och tillika skogsbiolog, svarar riksdagsledamot Birger Lahti.

Det är tydligt att de 30 åren inom skogsbruket som Birger Lahti hänvisar till för egen del satt sina spår. Svenskt skogsbruk har i mer än ett halvt sekel skövlat den svenska skogen utan hänsyn till planetens gränser eller skogens alla ekosystemtjänster. Trots 20 år med jämställda mål i Skogsvårdslagen och demokratiskt beslutade miljömål har vi bara skyddat 3,8 % av den produktiva skogsmarken formellt och några få procent är frivilligt avsatt. De sistnämnda har dock inget långsiktigt skydd. Det är med andra ord långt kvar till miljömålen på 20 % skyddad skog.

Vi vet att avverkningar förstör skogsekosystemet och påverkar klimatet negativt samtidigt som det förstör möjligheten för andra näringsgrenar att skapa arbetstillfällen i skogen.
Genom åren har skogsnäringen drivit igenom sina egna idéer för hur skogen ska skötas. Det började med kalhyggen och dikning av våtmarker och myrar. Att denna typ av skogsbruk är orsaken till förlusten av biologisk mångfald och en av källorna till växthusgaser i vår atmosfär blundar man för idag. Sen kom nästa idé; lövträden var ett problem för ett ekonomiskt effektivt skogsbruk. Hormoslyrbesprutning infördes trots protester från allmänheten, skogsbolagschefer drack t o m hormoslyr för att påvisa att det inte är skadligt. Lögnen avslöjades och medlet förbjöds.

En annan idé var den nordamerikanska Pinus contorta som sas vara överlägsen den svenska tallen i tillväxt. Varnande fingrar för främmande arter höjdes från skogsbiologer men tystades ned med argumentet att trädet inte kan reproducera sig i Sverige. Återigen avslöjades lögnen. Contortatallskogen har idag nästan samma areal som skyddad skog i naturreservat och nationalparker.

Skogsnäringen har fortsatt sina kampanjer, t ex att vi bedriver världens mest miljövänliga skogsbruk trots att det har motbevisats av forskare. Ett argument som alltid hävdas, vilket även Birger gör, är att inga arter bevisligen utrotats av skogsbruket. Men det stämmer inte. Värmlandslaven dog ut från sina växtplatser redan på 1960-talet till följd av att skogen där den växte kalhöggs. Den vitryggiga hackspetten skulle troligtvis varit utrotad i Sverige, även det på grund av skogsbrukets storskaliga omvandling av skogslandskapet. Tack vare Projekt Vitrygg som drivs av Naturskyddsföreningen sedan mer än 25 år tillbaka har vi kvar denna art i landet.

Man kan fråga sig om Birger Lahti tycker att vi måste utrota en art innan varningsklockorna ska tas på allvar, eller räcker det med att se de tydliga sambanden mellan vårt intensiva skogsbruk och förlusten av biologisk mångfald innan vi ska vidta åtgärder? Vi har idag omkring 2000 olika skogsarter som är hotade på vår nationella rödlista.

Skogsnäringens nya kampanj är att ”det gröna guldet” ska rädda oss från klimatproblem. För det första, vi kan inte offra en planetär gräns (biologisk mångfald) för att rädda en annan (klimat) då de båda hänger ihop. För det andra, med tanke på skogsnäringens många lögner som avslöjats genom historien så har jag svårt att tro på denna nya klimatkampanj särskilt som helhetsperspektivet lyser med sin frånvaro. Den är inget annat än ett nytt påhitt för fortsatt skövling av skogen. Tråkigt nog har Birger och många med honom låtit sig trollbindas av skogsnäringens ord om klimaträddning. Det påminner lite om hur en ”sol och vårare” trollbinder sitt offer.

Att hugga ner skogen för att rädda klimatet, rimmar mycket dåligt med den ideologi som Vänsterpartiet står för om solidaritet, jämställdhet rättvisa och hållbar utveckling. Vänsterpartiet är det parti som är mest mån om att vår gemensamma framtid ska hålla sig inom de planetära gränserna och där borde också ett ekologiskt hållbart skogsbruk ingå. Jag ser fram emot att följa med Birger Lahti ut i skogen. Hoppas vi blir fler från partiet som följer med.

1 2 3 17
Följ oss på Facebook
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att människor ska
hjälpa varandra och ta ansvar, vara solidariska.
Under 1900-talet i Sverige kämpade kvinnorörelsen och arbetarrörelsen så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle.
.
Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen.
Giriga företag har fått styra mer och mer.
Sverige har fått hög arbetslöshet, brist på bostäder,
sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle.
.
Vi har redan visat att vi kan göra stora förbättringar
i många kommuner i landet.
Vi har till exempel höjt kvinnors löner i Malmö
och infört gratis kollektivtrafik i Kiruna.
.
Jobb, välfärd och jämställdhet är våra viktigaste frågor.
.
Bra skola, vård och omsorg
utan vinster i välfärden
Privata företag gör vinster
eftersom de har färre anställda
och betala lägre löner.
Företagen gör också vinster
när de väljer de kunder som har mest pengar
i stället för dem som har störst behov av vård eller skola.
.
Vi är det enda partiet som vill
göra det omöjligt för privata företag
att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg.
.
Vi vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja
sådant som stat, kommun och landsting äger
till privata ägare.

Vi vill skapa fler vårdplatser
och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg.
.
Staten ska ta över ansvaret för skolorna
och göra alla skolor lika bra.
Det ska bli färre barn i varje grupp
på förskolor och fritidshem.
.
Fler och tryggare jobb
i hela landet
Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg.
Vi vill anställa 3 000 fler i vården och 6 000 nya lärare.
.
Vi ska skapa jobb genom att
bygga bostäder, särskilt hyresrätter.
Vi vill också bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät
och satsa på jordbruk och ekologisk mat.
Då blir livet bättre både i städer och på landsbygden.
.
Den borgerliga politiken som Sverige haft
har lett till att många har osäkra anställningar.
Vi vill ändra på det. Fler ska få fast anställning.
Alla ska få jobba heltid om de vill.
.
A-kassan ska bli bättre.
Arbetslösa som är under 25 år
ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar.
Alla ska också kunna klara sig bra på
sin sjuklön, pension eller studiemedel.
Vi vill höja studiemedlet med 750 kronor i månaden.
.
Feminism betyder rättvisa
Vi ska öka rättvisan mellan kvinnor och män.
Vi vill ändra på föräldraförsäkringen
så att föräldrar tar lika mycket hand om barnen.
Det ska finnas barnomsorg på kvällar och helger.
Kvinnors löner ska bli högre.
.
Vi vill också ändra lagen så att det blir olagligt
att ha sex med någon
som inte tydligt visat att den vill ha sex.

Kalender
augusti 2018
M T O T F L S
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031