Dags att demokratisera kommunen!

demokratisera kommunen

Det kokar! Runt om i kommunen växer missnöjet när det kommer till tillgänglighet,
dialog och möjlighet till inflytande. Vänsterpartiet tycker nu att nog får vara nog, och
att det måste tas krafttag kring just demokratifrågorna.

.
Vänsterpartiet anser att det finns många olika typer av bra lösningar för att vi ska kunna
öka och förbättra just transparensen och tillgängligheten i vår kommun. Det kan vi göra
genom att införa nya, breddade alternativ och former för informationsflöden och
tillskapande av dialog mellan medborgare och kommunen. Vi kan inte enbart ha
informationsflöden genom Facebook, och vår hemsida. Vi behöver också finnas
tillgängliga genom andra forum. Ju bredare spridning, desto fler broar och mindre
gärdsgårdar bygger vi.

– Jag tror bestämt att kommunens utveckling skulle stärkas om våra medborgare fick
möjlighet till större delaktighet, säger Lars-Erik Bech, ordföranden för Vänsterpartiet
Malung-Sälen. Det skulle vi kunna få till genom att politikerna i vår kommun är mer
synliga och finns mer lättillgängliga. Vi skulle exempelvis kunna införa politikerdagar på
våra skolor och demokrativeckor på våra bibliotek. Om den här typen av aktiviteter
skulle bli införda och regelbundet återkommande, så skulle medborgarna kunna få
möjlighet att träffa både politiker och tjänstemän för att kunna ställa frågor, föra fram
åsikter, tankar och idéer, fortsätter han.

– Vår kommun har väldigt få vägar för våra medborgare att kunna påverka. Att tillåta goda
idéer att kunna lyftas fram ser vi som en nyckel till vitalisering och utveckling av vår
kommun. Därför vill vi bland annat se att det införs möjlighet till att lämna
medborgarförslag, att det skapas medborgarpaneler och medborgarberedningar, fyller
Christin Löfstrand i, gruppledare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.
Till kommunfullmäktiges sammanträde den 18:e april lade partiet en motion om att
demokratisera kommunen. Den motionen släpptes inte fram av kommunfullmäktiges
presidium till kommunfullmäktige, med motiveringen att motionen innefattade för många
frågor/att-satser. Vänsterpartiet i Malung-Sälen vägrar att ge sig!
– Det här är en alldeles för viktig fråga för oss att släppa. Vi måste våga lyssna på våra
medborgare och se till att kommunen har former för medborgardeltagande, säger Lars-
Erik.
– Absolut! Kommunen kan inte ”gömma sig” bakom stängda dörrar, fyller Christin i. Vi
kommer nu att lägga fram motionen i två varianter till kommande kommunfullmäktige.
Där originalversionen är vårt första alternativ, för ställningstagande till
kommunfullmäktiges ledamöter. Jag hoppas att ledamöterna föredrar motionen i sin
helhet istället för uppstyckad i flera smådelar, avslutar Christin.

Följ oss på Facebook
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att människor ska
hjälpa varandra och ta ansvar, vara solidariska.
Under 1900-talet i Sverige kämpade kvinnorörelsen och arbetarrörelsen så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle.
.
Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen.
Giriga företag har fått styra mer och mer.
Sverige har fått hög arbetslöshet, brist på bostäder,
sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle.
.
Vi har redan visat att vi kan göra stora förbättringar
i många kommuner i landet.
Vi har till exempel höjt kvinnors löner i Malmö
och infört gratis kollektivtrafik i Kiruna.
.
Jobb, välfärd och jämställdhet är våra viktigaste frågor.
.
Bra skola, vård och omsorg
utan vinster i välfärden
Privata företag gör vinster
eftersom de har färre anställda
och betala lägre löner.
Företagen gör också vinster
när de väljer de kunder som har mest pengar
i stället för dem som har störst behov av vård eller skola.
.
Vi är det enda partiet som vill
göra det omöjligt för privata företag
att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg.
.
Vi vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja
sådant som stat, kommun och landsting äger
till privata ägare.

Vi vill skapa fler vårdplatser
och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg.
.
Staten ska ta över ansvaret för skolorna
och göra alla skolor lika bra.
Det ska bli färre barn i varje grupp
på förskolor och fritidshem.
.
Fler och tryggare jobb
i hela landet
Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg.
Vi vill anställa 3 000 fler i vården och 6 000 nya lärare.
.
Vi ska skapa jobb genom att
bygga bostäder, särskilt hyresrätter.
Vi vill också bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät
och satsa på jordbruk och ekologisk mat.
Då blir livet bättre både i städer och på landsbygden.
.
Den borgerliga politiken som Sverige haft
har lett till att många har osäkra anställningar.
Vi vill ändra på det. Fler ska få fast anställning.
Alla ska få jobba heltid om de vill.
.
A-kassan ska bli bättre.
Arbetslösa som är under 25 år
ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar.
Alla ska också kunna klara sig bra på
sin sjuklön, pension eller studiemedel.
Vi vill höja studiemedlet med 750 kronor i månaden.
.
Feminism betyder rättvisa
Vi ska öka rättvisan mellan kvinnor och män.
Vi vill ändra på föräldraförsäkringen
så att föräldrar tar lika mycket hand om barnen.
Det ska finnas barnomsorg på kvällar och helger.
Kvinnors löner ska bli högre.
.
Vi vill också ändra lagen så att det blir olagligt
att ha sex med någon
som inte tydligt visat att den vill ha sex.

Kalender
maj 2016
M T O T F L S
« apr   aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031